DVPP + odkazy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

V akademickém roce 2022/2023 Katedra učitelství a didaktiky chemie pořádá kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky.

Všechny nabízené kurzy jsou kurzy akreditované MŠMT s dotací 8 vyučovacích hodin v případě prezenčních seminářů, či 4 popř. 8 VH v případě webinářů.

Kurzy jsou primárně určené pro učitele chemie (ZŠ a SŠ).

Více informací o náplni a ceně kurzů naleznete na webové stránce:  https://www.natur.cuni.cz/chemie/educhem/celozivotni-vzdelavani/kurzy-dvpp


Příhlášovací formulář na kurzy je pak dostupný na webové stránce: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzeCxezz8l8fb_YhUX6n4FhgZZoDfckR9U-lNlIdqs4yn8aA/viewform

 

2.12.2022 Bezpečnost práce ve školní laboratoři

16.12.2022 3D vizualizace, chemické aplikace, virtuální realita a další trendy ve výuce chemie-prezenční varianta

6.1.2023 Základní prezenční kurz: Počítačem podporovaný experiment – základy práce se školními měřícími systémy

20.1.2023 Efektní experimenty pro výuku chemie

27.1.2023 Efektní experimenty z organické chemie

10.2.2023 Efektní experimenty z přírodních látek a biochemie

17.2.2023 Tvorba pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů pomocí 3D tisku

3.3.2023 Pokročilý prezenční kurz: Počítačem podporovaný experiment – pokročilá práce se školními měřícími systémy

17.3.2023 Bezpečnost práce ve školní laboratoři

31.3.2023 Efektní experimenty pro výuku chemie

14.4.2023 Efektní experimenty z organické chemie

28.4.2023 Efektní experimenty z přírodních látek a biochemieV případě dotazů kontaktujte Dr. Simonu Petrželovou, Ph.D. na:

simona.petrzelova@natur.cuni.cz

 

 

Webové stránky PřF UK, KUDCH:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze -
http://www.natur.cuni.cz
www.natur.cuni.cz

Katedra učitelství a didaktiky chemie -
http://www.natur.cuni.cz/chemie/educhem
wwwkudch

Výukové portály v českém jazyce:

Studiumchemie - http://www.studiumchemie.cz
studiumchemie

Chemie v pohyblivých obrázcích -
http://old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/animace.htm
obr
Jedná se o seznam interaktivních odkazů na internetové stránky s vytvořenými animacemi. Seznam odkazů je dostupný na internetových stránkách Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Animace jsou vytvořené pro následující témata: Chemie; Membrány; Enzymy; DNA; Proteiny; Sacharidy; Lipidy; Pyruvátdehydrogenasa; Citrátový cyklus; Dýchací řetězec; Aerobní fosforylace; Metabolické vztahy; Metabolické dráhy (mapy, schémata); Přenos signálu přes membránu; Nervová buňka; Acidobazická rovnováva a Buňka. Animace jsou přehledné a hezky graficky zpracované. Celkem se jedná o 73 flashových animací ve formátu svf, 2 animované obrázky ve formátu gif, 11 animací ve formátu htm a 12 videoklipů ve formátu mov. Některé animace nelze spustit, či již nejsou dostupné. Obsah učiva je nad rámec středoškolského pojetí výuky chemie. Animace jsou určené přímo pro studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Virtuální svět genetiky 1 -
http://user.mendelu.cz/urban/vsg1/index.html
Virtuální svět genetiky 2 -
http://user.mendelu.cz/urban/vsg2/index.htm
Virtuální svět genetiky 3 -
http://user.mendelu.cz/urban/vsg3/onas.html
obr
Autorem tří dílů Virtuálního světa genetiky je Dr. Ing. Tomáš Urban. Jedná se o projekt vytvořený Genetickým výukovým centrem při ÚMFGZ AF MZLU (Ústav morfologie, fyziologie a genetiky živočichů Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně). Výukové programy jsou převážně vytvořené v aplikaci Macromedia Flash. Aplikace Virtuální svět genetiky jsou určeny pro studenty bakalářských i magisterských oborů (Zootechnického a Všeobecné zemědělství) a zejména oboru Živočišné biologie navazujícího magisterského studia na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Hlavní využití aplikace vidí autor pro samostudium.

Moje chemie -
http://www.mojechemie.cz
obr

Stránky s biochemickou tématikou

Esssential Biochemistry -
http://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/exercises/index.html
obr
Esssential Biochemistry je multimediální podpora ke stejnojmenné učebnici, která byla vydaná nakladatelstvím John Wiley and Sons v roce 2004. Autoři učebnice jsou Charlotte W. Pratt a Kathleen Cornely. Skládá se z 20 kapitol a pokrývá základní oblasti moderní biochemie. Zájemci mají k dispozici řadu animací s namluveným komentářem, 27 úloh, 20 kvízů a spoustu dalších zajímavých odkazů. Obsah učiva je nad rámec středoškolského pojetí výuky chemie. Stránky jsou psané v anglickém jazyce.

Interactive Concepts in Biochemistry -
http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/index.htm
obr
Jedná se o multimediální podporu k učebnici nazvané Concepts in Biochemistry (2. vydání). Učebnice byla vydaná nakladatelstvím John Wiley and Sons v roce 2002. Autoři učebnice jsou Rodney Boyer, Jennifer Huber a Dee Dee Zobian. Interactive Concepts in Biochemistry se skládá z 20 kapitol. Zájemci mají k dispozici řadu interaktivních animací, úloh, kvízů, 10 výukových lekcí a jiné zajímavé odkazy. Obsah učiva je nad rámec středoškolského pojetí výuky chemie. Stránky jsou psané v anglickém jazyce.

Fundamentals of Biochemistry -
http://www.wiley.com/college/fob/anim/
obr
Autorem internetových stránek je Steven B. Vik, působící na Southern Methodist University v Dallasu. Opět se jedná o multimediální podporu ke stejnojmenné učebnici vydanou nakladatelstvím John Wiley and Sons. Autoři učebnice jsou Donald Voet, Judith G. Voet a Charlotte W. Pratt. Fundamentals of Biochemistry se skládá z 24 kapitol. K 20 kapitolám bylo vytvořeno celkem 75 dynamických animací a 27 kvízů. Obsah učiva spadá nad rámec středoškolského pojetí výuky chemie. Stránky jsou psané v anglickém jazyce.

Biology -
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/
obr
Jedná se o multimediální podporu ke stejnojmenné učebnici vydané nakladatelstvím McGraw-Hill v roce 2005. Autoři učebnice jsou Peter H. Raven, George B. Johnson, Jonathan Losos a Susan Singer. Kniha je sestavena z 57 kapitol. K vybraným kapitolám je vytvořeno celkem 67 biologicko-biochemických animací s namluveným komentářem, které jsou zpracované velice přehledně s velmi kvalitní grafickou úpravou. Ke každé kapitole je k dispozici kvíz. Stránky jsou psané v anglickém jazyce.

Cell Biology and Biochemistry -
http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm
obr
Na těchto internetových stránkách je k dispozici 66 odkazů na atraktivní biochemické a biologické animace. Sbírku animací vytvořila North Harris akademie v Texasu. Animace většinou spadají nad rámec středoškolského učiva chemie. Některé animace nelze spustit, či již nejsou dostupné. Animace jsou vytvořené pro následující témata: Buněčná struktura a funkce; Mitosa / Meiosa; Buněčný transport; DNA replikace, sekvence, mutace; Transkripce a translace; Buněčná respirace; Glykolýza; AcetylCoA a Krebsův cyklus; Oxidativní fosforylace. Stránky jsou psané v anglickém jazyce.

Videa (youtube):

Introduction to biochemistry (doporučuji):
http://www.youtube.com/watch?v=itWLaLat8LU

Introduction to DNA (doporučuji):
http://www.youtube.com/watch?v=M4zHVRLXkgw

DNA:
http://www.youtube.com/watch?v=NrKHHLz2FCY

DNA replication (1. část):
http://www.youtube.com/watch?v=gL3aigv7w4A

Transcription and Translation (2. a 3. část):
http://www.youtube.com/watch?v=41_Ne5mS2ls&feature=related

Translation (3. část):
http://www.youtube.com/watch?v=nl8pSlonmA0

Molecular vizualizations of DNA, DNA replication (1-3 část):
http://www.youtube.com/watch?v=4PKjF7OumYo&feature=fvst

Protein movie (dancing proteins):
http://www.youtube.com/watch?v=iaHHgEoa2c8&feature=endscreen&NR=1

DNA Transcription and Protein Assembly:
http://www.youtube.com/watch?v=983lhh20rGY&feature=related

Fotosyntéza (Od 0:08 do 2:00!!!, poté nepřesné):
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=BLfwF_mAcIE

Glycolysis
http://www.youtube.com/watch?v=dXOaRpFTR6k

How were you born?
http://www.youtube.com/watch?v=CJakYmgtrDA&feature=related

All medical animations (768 videí do biologie, doporučuji):
http://catalog.nucleusinc.com/categories.php?CatID=000&TL=1&A=2&I=2

A tisíce dalších na youtube.