Organická chemie - vybrané kapitoly

Slovo úvodem

I organická chemie si zasloužila naší pozornost.

V rámci 3 bakalářských prací vznikly zajímavé materiály, které by bylo škoda založit do šuplíku. V pracích jsme se zaměřily na problematické úseky:

  • na isomerii (prezentované materiály jsou součástí bakalářské práce Běly Marie Hrubé),
  • na vizualizaci molekul (hybridizaci sp3, sp2 a sp) (prezentované materiály jsou součástí bakalářské práce Věry Andrlíkové),
  • a strukturu sacharidů (prezentované materiály jsou součástí bakalářské práce Hany Josífkové).

Předpokládáme, že do budoucna bude materiálů přibývat.