Buňka

 

Výukové materiály ke kapitole Buňka

1. Kompletní výukový materiál - prezentace Buňka:

bunka

ve formě powerpointu: zde

ve formě pdf souboru: zde

2. Dílčí výukové materiály:
(flashové animace ve formátu swf):

buněčná membrána

adenosintrifosfát

 

Celkem

Buňka - základní stavební jednotka živé hmoty

Co je základní stavební jednotka živé hmoty?

Základní a zároveň nejmenší jednotkou živé hmoty jsou buňky.

Vyšší organismy, jako jsme my sami, jsou společenstvími buněk odvozených růstem a dělením od jedné základní buňky. Spojováním jednotlivých buněk vznikají tkáně, spojováním tkání pak orgány, orgánové systémy a nakonec celý organismus.

Jaké schopnosti má buňka?

Buňka dovede získávat vše, co potřebuje ke své vlastní funkci, a na druhé straně má schopnost vyrábět jiné látky, jež ke svému životu potřebuje organismus. Buňka je zároveň nejmenší známý útvar schopný samostatného života a rozmnožování.

Které druhy buněk známe?

Existují dva druhy buněk lišící se velikostí, rozmnožováním, stavbou i fyziologií (tj. výživou a metabolismem). Ty organismy, jejichž buňky obsahují jádro, se nazývají eukaryotní (z řeckých slov eu = opravdu a karyon = jádro). Organismy, jejichž buňky jádro neobsahují, se nazývají prokaryotní (pro = před).

bunka
Obr. 1: Eukaryotní buňka.