Biochemie - mezioborová témata

 

Mezioborová témata

Biochemie nemusí být předkládána pouze z pohledu chemického, ale je vhodné do poznání promítnout i biologické aspekty a aspekty dalších vědních oborů.

Z toho důvodu vznikaly následující práce:

  • 1) Nukleové kyseliny, replikace, transkripce a translace (materiály vznikají v rámci disertační práce Davida Šarbocha)
  • 2) Trávicí soustava a trávení přírodních látek (prezentované materiály byly součástí diplomové práce Davida Šarbocha)
  • 3) Dýchací soustava, transport kyslíku a oxidu uhličitého a buněčné dýchání (dýchací řetězec a syntéza ATP) (prezentované materiály jsou součástí diplomové práce Venduly Čermákové)
  • 4) Lipidy, biologické membrány a transport látek přes membrány (prezentované materiály jsou součástí diplomové práce Hany Josífkové) (oceněné cenou děkana za nejlepší diplomovou práci učitelského programu, rok 2020)
  • 5) Buněčná signalizace (prezentované materiály jsou součástí bakalářské práce Denisy Chaloupkové)
  • 6) Biochemie ve vztahu ke sportovním výkonům, dopingu a antidopingu (prezentované materiály jsou součástí diplomové práce výborné atletky Diany Mezuliáníkové)
  • 7) Biochemie v lékařství (Texty / články, jejichž autorem je primář Mudr. Václav Holeček)