Studijní text a materiály k výuce biochemie na středních školách

Studijní texty a výukové materiály jsou určené pro všechny, které zajímají biochemické procesy odehrávající se převážně v lidském organismu.

Výukový portál obsahuje sedm hlavních výkladových kapitol (Buňka, Nukleové kyseliny a proteosyntéza, Přírodní látky, Trávení, Metabolismus, Dýchací řetězec a Fotosyntéza).

V roce 2018 přibyly 4 nové kapitoly:

  1. Trávení z mezioborového hlediska,
  2. Dýchací řetězec z mezioborového hlediska,
  3. Biochemie ve vztahu ke sportovním výkonům (včetně dopongové problematiky) a
  4. Pokusy pro nejmenší děti (návrhy na přírodovědné pokusy pro děti od věku 4 roky a výše)

Výkladové kapitoly

Výkladový text

V pravém sloupci výkladových kapitol naleznete výkladový text, který je většinou strukturován formou vkládaných otázek a odpovědí, což by mělo usnadnit orientaci v širokém spektru biochemických pojmů.

Obtížnost studijního textu je na rozhraní mezi středoškolskou a vysokoškolskou úrovní studia.

Při tvorbě studijního textu jsem vycházely především z odborné literatury a učebnic (viz Seznam použité literatury).

Studijní materiály

V levém sloupci naleznete (vedle obsahu jednotlivých kapitol) odkazy na studijní výukové materiály. Jedná se především o powerpointové prezentace, flashové animace či jiné soubory (texty, videa, obrázky).

Materiály jsou sestaveny tak, aby mohly být využity přímo ve výuce biochemie na středních školách.

Všechny materiály jsou též dostupné v sekci Vzdělávací materiály, Biochemické struktury a v sekci Testy a hry.

Použitý software

  1. Adobe flash CS3 Professional (version 9.0)
  2. Adobe Dreamweaver CS3 (version 9.0)
  3. ACD/ChemSketch (Freeware version 10.00)
  4. MWSnap (freeware version 3.0.0.74)
  5. Microsoft Office Word 2003
  6. Microsoft Office PowerPoint 2003

Autoři výukových textů a studijních materiálů

RNDr. Milada Teplá, Ph.D. (KUDCH, PřF UK)

Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. (KUDCH, PřF UK)

Ostatní autoři

RNDr. Anna Čermáková (animace Sacharidy a Metabolismus sacharidů)

Mgr. Olga Vostřelová (animace Enzymy, vitaminy a hormony)

Mgr. Vendula Čermáková (Dýchání a dýchací řetězec - mezioborové vztahy)

Mgr. Dominika Andrlová (Pokusy pro nejmenší děti)

Mgr. Diana Mezuliáníková (Biochemie a sport)

Mgr. David Šarboch (Trávení z mezioborového pohledu)

Autor webových stránek

Milada Teplá

Ilustrace

Milada Teplá

Markéta Roštejnská (obrázky buňky a buněčných kompartment; obrázky trávicí soustavy lidského těla a jejích částí)

Kontakt

email: rostejnskamilada@seznam.cz, milada.tepla@natur.cuni.cz

Materiály zde uveřejněné mohou být využity ke vzdělávacím účelům, v žádném případě nemohou být dále využívány ke komerčním účelům.

 

 

Datum publikace stránek: 21.11.2013; Poslední aktualizace stránek: 30.7.2018

 

celkem