Organická chemie - vybrané kapitoly

Struktura glukosy

Animace

Fischerova projekce - Viz též animace

 

Cyklizace glukosy: Viz též animace

 

 

 

 

Tvorba alfa/beta anomerů: Viz též animace

 

 

Animace - didaktické podklady

Animace byly vytvořeny v programu Adobe Animate CC (verze 18.0.1) s podporou programovacího jazyka ActionScript 3 a následně převedeny do HTML5.
V animacích jsou zároveň použity Fischerovy a Haworthovy vzorce glukosy a také její podoba v židličkové konformaci. Všechny uvedené vzorce byly vytvořeny v programu ChemSketch (verze 12.01).
Po kliknutí na soubor Animace1.swf, Animace2.swf nebo Animace3.swf se otevře okno se zvolenou animací. Všechny animace obsahují tlačítka, díky kterým může uživatel animaci ovládat.

glukoza Fischerova projekce

anomer alfa beta glukosa

Prezentace

Prezentace

Prezentace - didaktické podklady

Dehydratace glukosy kyselinou sírovou (mp4)

Prezentace byla vytvořena v programu Microsoft PowerPoint (2016) a obsahuje 10 snímků + 1 snímek s použitými zdroji. Při vytváření prezentace byly použity obrázky stažené z internetu, které je možné použít, sdílet či upravovat (vyhledáno pomocí filtru). Zároveň prezentace obsahuje chemické vzorce a struktury vytvořené v programu ChemSketch. Prezentace neobsahuje příliš mnoho teoretických informací, předpokládá se, že bude sloužit pouze jako podklad k výkladu učitele. K aktivizaci žáků je vhodné zařadit do výuky tyčinkové modely. Tímto stylem výuky žák propojí hned tři smysly – sluch, zrak, hmat. Výuka bude pro žáky více atraktivní a zapamatování učiva by pak mělo být efektivnější než při pouhé prezentaci učiva, při které jsou žáci pasivními pozorovateli.