Další materiály vhodné (nejen) do výuky chemie

 

Mobilní aplikace pro výuku chemie

Výuka pomocí mobilních telefonů:
Rizika: malá obrazovka (mobilita), paměť, baterie, různé OS, internet, zdravotní problémy (zrak), rozptýlení pozornosti, zhoršení kognitivních schopností (oslabení pozornosti, koncentrace – pravá hemisféra, levá se stimuluje mobily), nepřipravenost učitelů, nároky na učitele (odborné, didaktické, technické), absence reflexe, nedostatek didaktických materiálů, soukromí na internetu,

Výhody: učení kdykoliv, kdekoliv (mobilita zařízení), rozšíření mobilních telefonů mezi žáky, motivace (autonomie: kdy a kde se vzdělávat, jen to co zvládnou, vlastnictví mobilu vytváří potřebu zařízení používat, lze využít v terénu: v běžném životě, zábava), vyšší efektivita učení, zpětná vazba (učitel, spolužáci, přístroj), různorodá výuka, rozvoj spolupráce, vyšší zapojení žáků do výuky, individualizace výuky, porozumění, možnost řízení vlastního vzdělávání

Jak učit pomocí m-learningu:

  1. Učitel se důkladně seznámí s aplikací
  2. Předem žáky upozornit na výuku (nabít mobily, stáhnout aplikaci)
  3. Mikrovýuka: 10 minut maximálně, pak mobilní telefony uklidit
  4. Ohlídat si školní řád
  5. Vybírat aplikace na Android i iOS
  6. Nezařazovat pravidelně, ale jen nárazově
  7. Využití především v terénu, v učivu tam, kde se to logicky hodí
  8. Nepoužívat to jen proto, abychom mobily využili: Zařadit úvod, logicky použít aplikaci, nezapomenout na reflexi

 

Seznam aplikací

Pozor - seznam není vyčerpávající

Rozdělení mobilních aplikací:

Téma

Aplikace

Obecná a fyzikální chemie

ChemTube, Chemistry XI, Acid‑Based solution, ChemistryLab, PhET, MEL VR, Chemistry LAB, ABG book, Virtual Orbitals 3D, Periodická tabulka kvíz, Electron Orbitals

Anorganická chemie

Chemické vzorce kvíz, Chemie,  Beaker, Chemie hrou, Chemické prvky

Organická chemie

Mechanisms, ChemTube, Funkční skupiny, Chemické vzorce kvíz, Chemistry Lab, IUPAC Nomenclature Class  XII, Organic Reactions

Biochemie

Funkční skupiny, ABG book

Nezařazené

Prohlížeče molekul

King Draw Chemical, Web MO, Molecular Constructor, MolPrime, iMolview

Pomůcky

Solution Calculator Lite, MEL Chemistry, Chemie, IUPAC Nomenclature Class, Chemical Reactions, ChemiCalc, Chemical Suits, Learn Chemistry, Chemické prvky

Periodické tabulky

ChemEx 3D, Periodic Table, Periodic Table, Periodic Table

Přehled aplikací:

Název

 Ikona

Jazyk

Offline

Stručná charakteristika

ABGbook

a

Anj

Ano

Vysvětlení alkalosy a acidosy v lidském těle pomocí interaktivních grafů

Acid-Based solutions

b

Anj

Ano

Aplikace obsahuje pět obrázků roztoků (voda, silná/slabá báze/kyselina).

Beaker

c

Anj

Ano

Kádinka, ve které z nabídky chemikálií může uživatel provádět chemické pokusy.

Electron Orbitals

d

Anj

Ano

Grafické znázornění elektronových orbitalů podle zadaných kvantových čísel.

Funkční skupiny

e

Čj

Ano

Viz kapitola 3.2.4. Procvičování funkčních skupin organické chemie a biomolekul pomocí testů nebo výukových kartiček.

ChemEx 3D

f

Anj

Ano

Periodická soustava prvků. Lze dokoupit další funkci umožňující virtuální provádění chemických experimentů.

Chemical Reactions

g

Anj

Ano

Doplnění produktů nebo výchozích látek do zadané reakce včetně vyčíslení. Kalkulačka molární hmotnosti.

Chemical Suits

h

Anj

Ano

Viz kapitola 3.2.6. Periodická tabulka prvků, kalkulačky základních chemických výpočtů, konstanty a další funkce.

ChemiCalc

j

Anj

Ano

Výpočet molární koncentrace ze zadaných hodnot, a výpočty dalších veličin.

Chemické prvky

k

Čj

Ano

Obsahuje informace o jednotlivých chemických prvcích. Jedná se o stažené stránky z encyklopedie Wikipedia.

Chemické vzorce kvíz

l

Čj

Ano

Soubor testových otázek na názvosloví anorganických sloučenin.

Chemie (1)

m

Čj

Ne

Vyhledání informací o prvcích jako odkaz na encyklopedii Wikipedia, určení molární hmotnosti, doplnění chemických reakcí.

Chemie (2)

n

Čj

Ano

Vysvětlení a procvičení základního anorganického názvosloví. Zdarma jen část obsahu.

Chemie hrou

o

Čj

Ano

Viz kapitola 3.2.2. Tři hry, ve kterých se procvičuje názvosloví anorganických sloučenin.

Chemistry Lab (1)

p

Anj

Ano

Obecná chemie zpracovaná jako učební text, do kterého žák doplňuje správné odpovědi. Druhou část tvoří výuka mechanismů organických reakcí pomocí interaktivních úkolů.

Chemistry Lab (2)

q

Anj

Ano

Hry, ve kterých žák sestavuje vzorce anorganických sloučenin nebo vyčísluje chemické reakce.

Chemistry XI

r

Anj

Ano

Uživatel provádí chemické experimenty ve virtuální laboratoři. Pouze část obsahu je dostupná zdarma.

ChemTube

s

Anj

Ano

Viz kapitola 3.2.1. Vysvětlení mechanismů organických reakcí a některých témat z obecné chemie pomocí interaktivních animací.

iMolview

t

Anj

Ne

Zobrazování chemických molekul včetně složitých biomolekul. Kreslení a práce s vytvořenými modely.  

IUPAC Nomenclature Class XII

u

Anj

Ano

Vysvětlení základního organického názvosloví pomocí postupně rozvíjejících lekcí následovaných ověřovacím kvízem.

King Draw Chemical

v

Anj

Ano

Viz kapitola 3.2.5. Kreslení chemických molekul a jejich zobrazování jako 3D modely.

Learn Chemistry

w

Anj

Ne

Učební lekce doplněné o videa a zakončení kvízem. Témata z obecné a organické chemie.

Mechanisms

x

Anj

Ano

Viz kapitola 3.2.3. Pomocí přesouvání elektronů mezi atomy se žák učí mechanismy organických reakcí. Pouze část obsahu je zdarma.

MEL Chemistry

y

Anj

Ne

Databáze chemických experimentů.

MEL VR

z

Anj

Ano

Rozšíření aplikace MEL Chemistry. Výukové lekce a interaktivní úkoly ve virtuální laboratoři. Témata převážně z obecné chemie.

Molecular Constructor

a

Anj

Ano

Kreslení modelů molekul. Omezený výběr prvků, ze kterých se modely skládají.

MolPrime

b

Anj

Ano

Vytváření vzorců organických molekul.

Organic Reactions

aa

Anj

Ano

Popsané základní organické reakce včetně jejich mechanismu. Pouze část obsahu zdarma.

Periodic Table (1)

bb

Anj

Ano

Interaktivní periodická tabulka prvků s atraktivní grafikou.

Periodic Table (2)

vvv

Anj

Ne

Interaktivní periodická tabulka prvků doplněna o odkazy na videa k jednotlivým prvkům.

Periodic Table (3)

ccc

Anj

Ano

Viz kapitola 3.2.7. Interaktivní periodická tabulka prvků. Kromě informací o prvcích obsahuje také informace o jejich sloučeninách.

Periodická tabulka kvíz

sss

Čj

Ano

Kvíz ze znalostí značek prvků a orientace v periodické tabulce prvků.

PhET

fff

Anj

Ano

Vysvětlení některých témat z obecné chemie (a z dalších přírodních věd) pomocí interaktivních úkolů, ve kterých žák mění nastavení podmínek a pozoruje změny v soustavě.

Solution Calculator Lite

ee

Anj

Ano

Kalkulačka na výpočet koncentrace a objemu roztoků.

Virtual Orbitals 3D

ff

Anj

Ano

Modely atomových orbitalů, které si žák může prohlížet.

WebMO

gg

Anj

Ne

Kreslení modelů chemických molekul. Pouze část obsahu je zdarma.

Anj = anglický jazyk, Cj = český jazyk