Další materiály vhodné (nejen) do výuky chemie

 

Interaktivní webové nástroje – stručný přehled aplikací vhodných do distanční výuky

Padlet https://padlet.com/dashboard
Aplikace je vhodná na vyjádření myšlenek na dané téma (třeba vhodné pro reflexi) či odpovědí na zadanou otázku…
Žáci se mohou či nemusí podepsat
např.: https://padlet.com/…9es
nebo: https://padlet.com/petrdistler/vv88yp406k5l84ur (zpětná vazba Didaktika biochemie)
nebo: https://padlet.com/rostejns/2eaxesg3mafv8wcq

padlet

Jamboard  https://jamboard.google.com/
Něco obdobného jako padlet. Žáci své odpovědi píšou na lístečky, se kterými mohou hýbat (přesunovat je a různě je umísťovat + měnit barvu pozadí)
Vhodné např. na reflexi typu  +/-/? (K plusu se píší pozitivní komentáře, k minusu negativní a k otazníku, co by se chtěli žáci více dozvědět
(např. https://jamboard.google.com/…f=0, nebo zde prázdné připravené na pátek: https://jamboard.google.com/…ing)

jamboard

Whiteboard.fi https://whiteboard.fi/
Interaktivní tabule, která není sdílená pro všechny, ale každý žák má svou. Pouze učitel pak vidí, co každý z žáků píše. Učitel může sdílet výsledky všech žáků sdílením plochy, poté je vhodné, když skryje jména všech žáků (v aplikace to lze).

whiteboard.fi

whiteboard.chat https://www.whiteboard.chat/
Podobné jako whiteboard.fi, ale má to vychytávky, např. žáci se mohou hlásit ručičkou o slovo:)

Collboard.com Collboard.com
Tabule učitele (není sdílená, lze pak sdílet prostřednictvím sdílení plochy)

collboard

MSforms/ Google forms 
Tvorba testů / kvízů / dotazníků
Ideální pro tvorbu velmi rychlé zpětné vazby (vhodné též do matematiky - MS forms zvládá matematické operace – třeba i kvadratické rovnice, logaritmické atd. Sám vypočítá správné řešení a navrhne distraktory).

MSforms

Learningapps https://learningapps.org/
Tak to je pro všechny tvořivé učitele, kteří se zde mohou „vyblbnout“
práce našich studentů:  
Test lipidy: https://learningapps.org/watch?v=p10fgpbxj20
Osmisměrka lipidy: https://learningapps.org/watch?v=p44ij386c20
Přiřazování potravin: https://learningapps.org/watch?v=p284d6nyk20

v

Kahoot! https://kahoot.com/
Tvorba kvízů. Ve free verzi trochu omezené, ale využitelné. Žáci pomocí svých mobilních zařízení se přihlásí ke kvízům svých učitelů (přes webovou stránku: https://kahoot.it/ ). Učitelé spustí kvíz a žáci výběrem symbolu na monitoru svého mobilu vybírají správnou odpověď. Vyhrává ten nejlepší.

kahoot!

Wizer.me https://wizer.me/
Něco obdobného jako Kahoot! Je to aplikace na tvorbu interaktivních pracovních listů. wizer.me

Mentimeter.com https://www.mentimeter.com/app?first
Mentimeter je interaktivní nástroj, který umožňuje žákům se anonymně vyjádřit k jednotlivým otázkám různého typu (otevřená odpověď, stupnice, více odpovědí, atd…). 
Velmi vhodně i s českým návodem popsané zde: https://www.guruveskole.cz/mentimeter/

mentimeter menti

Scribble.io https://skribbl.io/ nebo http://www.webgames.cz/skribblio/8950-0/
Malujte předepsaná slova a nechte ostatní hádat, o co jde.

scribble

Flippity https://www.flippity.net/
Mnoho předpřipravených templátů pro tvorbu her.
Spíše pro první stupeň.  

flippity

Wordwall.net - to samé jako flippity

wordwall