Další materiály vhodné (nejen) do výuky chemie

 

Něco málo o únikovkách :)

První úniková hra vznikla v Japonsku v roce 2007, byť nesouvisela přímo se vzděláváním. (Fotaris & Mastoras, 2019) Bylo zjištěno, že od té doby popularita únikových her po celém světě roste, a že se jejich princip přenáší i do školního prostředí. O rostoucí popularitě únikových her ve vzdělávání svědčí i počet publikovaných výzkumných studií, které zkoumaly implementaci navržených únikových her do školní praxe.

Úniková hra je postavena na scénáři s konkrétním tématem a herní doba je obvykle kolem jedné hodiny. Je tedy potřeba vyčlenit si na ni dvě vyučovací hodiny. Právě časová náročnost a finanční náročností jsou jednou z nevýhod únikových her v porovnání s výše zmíněnými klasickými hrami. (Dietrich, 2018) Na druhou stranu, zakoupení zámků, pokladniček na číselný kód, uzamykatelných beden apod. je jednorázová investice a pro další únikové hry je lze opakovaně použít.
Pro žáky jsou únikové hry zajímavé díky tomu, že odrážejí nové trendy učení a využívají nové technologie, které prokazatelně zvyšují zájem žáků a pomáhají jim upevnit si získané vědomosti. Aplikování gamifikace může pomoci žákům snadněji pochopit jinak těžko pochopitelnou látku, lépe přemýšlet o náročném úkolu a dívat se na něj z nového úhlu pohledu. Faktem je, že použít hru v každé vyučovací hodině je z hlediska přípravy pro vyučujícího nesmírně náročné. Dále je dobré mít kontrolní (pilotní) skupinku, která si hru zahraje ještě předtím, než se připraví pro žáky. Tato kontrolní skupina může odhalit chyby ve hře, logistické nedostatky apod. (Ferreiro-González et al., 2019; Fotaris & Mastoras, 2019)

Další z výhod únikových her je jejich využití jako motivačního prostředku. Úniková hra je často zároveň soutěží družstev o to, komu se podaří splnit zadání v co nejkratším čase. Pro žáky je často velkou motivací pochvala, která se dostaví po úspěchu. A vyhrát ve hře je úspěch. Úskalí této motivace může být v tom, že někteří žáci ze strachu z neúspěchu mají tendenci zesměšňovat ostatní, upozorňovat na nedostatky slabších žáků, případně se vítěz může povyšovat nad poražené. (Sitná, 2009) Tomu je ale možné se v únikových hrách dobře vyhnout. Zvítězit totiž mohou všechny týmy, které dorazily do cíle – tedy dokázaly z místnosti uniknout, vyřešit zločin apod. Další z možných motivací je odměna. Cílem únikové hry může být třeba otevření tajemné truhly s pokladem, ze kterého si může každý hráč odnést určité množství pokladu. Pokladem mohou být jak věcné ceny, tak sladkosti, které žáci obvykle nadšeně uvítají. Pokud si žáci s některým úkolem nebudou vědět rady, lze jim poskytnou malou nápovědu. Nemělo by se jim však prozradit řešení, pouze je dostat ze situace, kdy si neví rady a kdy by je po určité době přetrvávajícího nezdaru přestala hra bavit.

Únikové hry v České republice - aktuální situace v roce 2020

V České Republice se již únikové hry ve vzdělávání využívají. Několik komerčních společností nabízí kromě únikových her pro veřejnost také edukační únikové hry pro školy. Několik společností nabízí možnost přijet s únikovou hrou až do školy, např.:

 1. společnost THEROOM nabízí programy vhodné pro děti od 10 let (v nabídce jsou témata  zaměřená na vědu, historii a globální hrozby, cena je od 150 korun na žáka) (Theroom, n.d.),
 2. společnost FAKESCAPE nabízí únikovou hru zaměřenou na mediální gramotnost (úniková hra je ve dvou verzích – pro ŽŠ a SŠ, cena je 800 korun na třídu) (Fakescape, n.d.) a
 3. společnost BESEDÁRIUM má v nabídce únikové hry zaměřené převážně na matematiku (hry jsou vytvořené pro první stupeň ZŠ, cena je od 2600 korun za jednu hru pro celou třídu) (Besedárium, 2019).
 4. Společnost ESCAPE ROOMS má jednotlivé tematické místnosti zároveň edukativní se zaměřením buď na historii, nebo na chemické a fyzikální znalosti (únikové hry jsou vhodné pro žáky ZŠ a SŠ, cena hry pro skupinu 3–5 žáků se pohybuje od 990 korun) (Escape rooms, 2020) a
 5. zábavný vědecký park VIDA! nabízí několik programů pro druhý stupeň ZŠ a SŠ, zaměřených kromě chemie také na matematiku, fyziku a další předměty. (VIDA!, 2020)


Na základní škole Galileo School ve Frýdku-Místku dokonce zrealizovali projekt, jehož výsledkem byly dvě únikové hry, které připravili žáci druhého stupně pro své spolužáky a rodiče. Žáci vycházeli z učiva daných ročníků. První hru vytvořili žáci šesté a sedmé třídy, druhá hra vznikla spoluprácí žáků osmé a deváté třídy. (Morys, 2018)

 

Použitá literatura:

 1. Dietrich, N. (2018, červen). Escape Classroom: The Leblanc Process — An Educational “Escape Game”. Journal of chemical education, 95(6), 996-999. doi: 10.1021/acs.jchemed.7b00690

 2. Ferreiro-González, M., Amores-Arrocha, A., Espada-Bellido, E., Aliaño-Gonzalez, M. J., Vázquez-Espinosa, M., González-de-Peredo, A. V., ... Cejudo-Bastante, C. (2019, únor). Escape ClassRoom: Can You Solve a Crime Using the Analytical Process? Journal of Chemical Education, 96(2), 267-273. doi: 10.1021/acs.jchemed.8b00601

 3. Fotaris, P., & Mastoras, T. (2019, říjen). Escape Rooms for Learning: A Systematic Review. Příspěvek byl prezentován na konferenci 13th European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2019). [vid 2019-10-03]. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/publication/336374954

 4. Sitná, D. (2009). Metody aktivního vyučování. Praha: Portál.

 5. Theroom. (n.d.) Úniková hra pro školy. Pro vaši třídu, i celou základní nebo střední školu. [vid. 2020-05-25]. Dostupné z: https://www.theroom.cz/unikova-hra-pro-skoly/

 6. Fakescape. (n.d.) Fakescape O nás. [vid. 2020-05-25]. Dostupné z: https://fakescape.cz/

 7. Besedarium. (2019) Únikovky do škol: Besedárium - vzdělávací programy pro školy. [vid. 2020-05-25]. Dostupné z: https://www.besedarium.cz/unikovky-do-skol/

 8. Escape rooms. (2020) Únikové hry Escape Rooms Prague | únikové hry Praha. [vid. 2020-05-25]. Dostupné z: https://escape-rooms-prague.cz/pro-skoly/

 9. VIDA! (2020) KDO HLEDÁ, TEN NAJDE... / VIDA! Brno. [vid. 2020-05-25]. Dostupné z: https://vida.cz/vyukove-programy/vida-escape-game

 10. Morys, L. (2018, 15. červen). Školáci ve Frýdku-Místku vymysleli dvě únikové hry. Frýdecko-Místecký a Třinecký deník.cz. [vid. 2020-05-20]. Dostupné z: https://fm.denik.cz/zpravy_region/skolaci-ve-frydku-mistku-vymysleli-dve-unikove-hry-20180615.html