Další materiály vhodné (nejen) do výuky chemie

 

Únikové hry

Únikové hry ve výuce chemie - náměty

1. Únos profesora Ludvíka Ketona (SŠ)

2. Pirátský poklad (ZŠ)

1. Únos profesora Ludníka Ketona (SŠ)

Úvodní slovo k příběhu:

Starý vědec profesor Ludvík Keton vynalezl přípravek, po jehož užití dokáže člověk slyšet myšlenky ostatních lidí. Vzhledem k tomu, že si byl vědom snadného zneužití tohoto přípravku, snažil se jeho existenci udržet v tajnosti, a navíc přístup k němu zakódoval pomocí několika šifer. I přes profesorovu opatrnost se o jeho objevu dozvěděla mafie, která profesora unesla a žádá, aby jim vydal recept na tajný přípravek. To však Keton nikdy neudělá. Před svým unesením stačil mi, svému asistentovi/asistentce, poslat zprávu, ve které žádá o zničení receptu, protože on sám si jej nepamatuje a po zničení receptu zmizí tento lehce zneužitelný přípravek ze světa. Já osobně sice znám způsob, jakým řešit šifry, ale protože chemii tolik nerozumím, sám/sama je nedokážu vyřešit. Prosím vás tímto o pomoc. U jednotlivých šifer jsem vám zanechal/a návod, jakým způsobem šifry řešit. Po vyřešení první šifry se dostanete k druhé šifře a tak dále, dokud se nedostanete k receptu, který je potřeba spálit. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, budu zde v laboratoři s vámi a můžete se na mě obrátit. Třeba si vzpomenu na některou z rad profesora Ludvíka Ketona.

Zadání úloh ke stažení zde (včetně řešení)

úniková hra - chemie úniková hra - chemie

Úniková hra je určena především pro žáky druhého ročníku čtyřletého gymnázia. Úlohy jsou zaměřeny na obecnou chemii – vyčíslování rovnic, acidobazické, redoxní a komplexotvorné reakce, výpočet koncentrace roztoku; částečně na anorganickou chemii – opakování prvků a organickou chemii – terpeny, vznik triethyl- a trimethylesterů kyseliny borité.
Úniková hra je navržena tak, aby mohla být realizována ve školní chemické laboratoři v rámci laboratorního cvičení. Únikovou hru řeší skupinky ideálně po 3 až 4 žácích.

Předpokládaný čas: 90 minut (včetně závěrečné reflexe a nezbytného času pro úklid).

Potřebné pomůcky:
pro žáky: ochranné pomůcky (plášť, brýle, rukavice), psací potřeby, volné papíry nebo poznámkový blok
pro vyučující/vyučujícího: ochranné pomůcky (plášť, brýle, rukavice)
první úloha:
zadání k úloze 1; lahvičky s chemikáliemi viz tabulka u první úlohy, plastiková kapátka pro každou chemikálii, stojany na zkumavky se 7 suchými a čistými zkumavkami podle počtu skupinek (pro každou skupinku jedna sada), střička s destilovanou vodou, odměrný válec (není nezbytně nutný), lihový fix na popsání zkumavek, různě barevné obálky 5 ks (papírové nebo lépe plastové, musí být začleněna modrá obálka),
druhá úloha: zadání k úloze 2, které bude vložené do modré obálky z předchozí úlohy; pevný chlorid sodný, střička s destilovanou vodou, odměrný válec, lžička, kádinka o objemu 250 ml, skleněná tyčinka, lodička na vážení, laboratorní váhy, příruční pokladnička s kódovým zámkem pro 3 číslice
třetí úloha: zadání k úloze 3, které bude vložené do příruční pokladničky z předchozí úlohy; devět Petriho misek, vzorky látek (vanilka, hřebíček, skořice, zázvor, pepř, máta, thymián, citrón, vavřín (bobkový list)), 10 obálek s písmeny a–j, anglicko–český slovník (je potřeba zkontrolovat aby slovník obsahoval požadovaná slova)
čtvrtá úloha: zadání k úloze 4, které bude vložené do obálky označené písmenem f z předchozí úlohy; ethanol, methanol, pevná kyselina boritá, konc. kyselina sírová, pět kádinek označených čísly 1‑5, pět hodinových skel, šest plastikových kapátek, pět skleněných tyčinek, pět porcelánových misek, zápalky, dřevěná špejle, hadr, krabici s papíry poskládanými tak, aby nebyl vidět jejich obsah, nadepsanými všemi čísly kádinek
Tuto úlohu je vhodné provádět v digestoři.
pátá úloha: zadání k úloze 5, které bude vložené do krabice z předchozí úlohy (papír, na kterém bude napsáno zadání, bude poskládán jako ostatními papíry v krabici)
PC na němž se vytvoří nový uživatel KETON a jako heslo se nastaví výsledná řada písmen z odpovědí na otázky + vytvořený soubor ÚLOHA6 se zadáním pro šestou úlohu
šestá úloha: zadání k úloze 6, které je rozděleno na dvě části (jedna část je elektronický dokument na PC – soubor ÚLOHA6, druhá část jsou vytištěné instrukce k první části); střička s ethanolem, misky s pískem, zápalky nebo zapalovač, mimo chemickou laboratoř umístěná bedna + zámek na číselné kódování (čtyřmístný), čokoládové mince podle počtu zúčastněných žáků, obálku s nadpisem RECEPT

2. Pirátský poklad (ZŠ)

Úvodní slovo k příběhu:

Starý vědec profesor Ludvík Keton vynalezl přípravek, po jehož užití dokáže člověk slyšet myšlenky ostatních lidí. Vzhledem k tomu, že si byl vědom snadného zneužití tohoto přípravku, snažil se jeho existenci udržet v tajnosti, a navíc přístup k němu zakódoval pomocí několika šifer. I přes profesorovu opatrnost se o jeho objevu dozvěděla mafie, která profesora unesla a žádá, aby jim vydal recept na tajný přípravek. To však Keton nikdy neudělá. Před svým unesením stačil mi, svému asistentovi/asistentce, poslat zprávu, ve které žádá o zničení receptu, protože on sám si jej nepamatuje a po zničení receptu zmizí tento lehce zneužitelný přípravek ze světa. Já osobně sice znám způsob, jakým řešit šifry, ale protože chemii tolik nerozumím, sám/sama je nedokážu vyřešit. Prosím vás tímto o pomoc. U jednotlivých šifer jsem vám zanechal/a návod, jakým způsobem šifry řešit. Po vyřešení první šifry se dostanete k druhé šifře a tak dále, dokud se nedostanete k receptu, který je potřeba spálit. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, budu zde v laboratoři s vámi a můžete se na mě obrátit. Třeba si vzpomenu na některou z rad profesora Ludvíka Ketona.

Zadání úloh ke stažení zde (včetně řešení)

úniková hra - chemie úniková hra - chemie

Úniková hra je určena především pro žáky osmých tříd základní školy a odpovídajících tříd víceletého gymnázia. Úlohy jsou zaměřeny na procvičení názvosloví, práci s filtrační aparaturou, určování pH pomocí pH indikátoru a vyčíslení rovnic.
Úniková hra je navržena tak, aby mohla být realizována v běžné třídě s přístupem k umyvadlu (případně v laboratoři). Únikovou hru řeší skupinky po 3 nebo 4 žácích.

Předpokládaný čas: 90 minut (včetně závěrečné reflexe a nezbytného času pro úklid).

Potřebné pomůcky:
pro žáky: ochranné pomůcky (plášť, brýle, rukavice), psací potřeby, volné papíry nebo poznámkový blok pro vyučující/vyučujícího: ochranné pomůcky (plášť, brýle, rukavice), popř. pirátský klobouk
první úloha: zadání k úloze 1; 5% roztok kyseliny citronové, 1% roztok hydroxidu sodného, 5 kádinek o objemu 50 ml, 1 kádinka o objemu 100 ml, výluh z červeného zelí (cca 80 ml na jednu skupinku), mýdlová voda, ocet, minerální voda magnesie (neperlivá nebo jemně perlivá), obálky s názvy všech použitých látek
druhá úloha: zadání k úloze 2, které bude vloženo do obálky s názvem NaOH z první úlohy; pokladnička s číselným zámkem
třetí úloha: zadání k úloze 3, které bude vloženo do pokladničky z přechozí úlohy; aktivní uhlí (1 plato na skupinku), Coca-cola (100 ml na skupinku), výluh z červeného zelí (50 ml na skupinku), třecí miska s tloučkem, 2 kádinky o objemu 250 ml, stojan, křížová svorka, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, skleněná tyčinka, krabice, 9 složek nadepsané všemi kombinacemi slov z první a druhé otázky
čtvrtá úloha: zadání k úloze 4, které bude součástí složky ze třetí úlohy nadepsané štítkem „Banánová palma“; svíčka, sirky, filtrační papír s neviditelně napsanou rovnicí, nádobu s vodou, mimo chemickou laboratoř umístěná bedna + zámek na trojmístný číselný kód, drobné dárky pro děti, sladkosti
Příprava výluhu z červeného zelí: Červené zelí nakrájené na malé kousky zalijte vodou a nechte 10 minut vařit, poté směs přeceďte a nechte vychladnout. Pokud je vývar příliš tmavý, je dobré naředit jej vodou, aby byly barevné změny dobře vidět.
Příprava neviditelného písma: Neviditelné písmo, které se vyvolá pomocí ohně lze napsat buď šťávou z citrónu nebo mlékem. Obě varianty fungují prakticky stejně spolehlivě. K psaní dobře poslouží tyčinka do uší. Vzhledem k tomu, že hrozí zapálení papíru, je potřeba počítat s možností, že některé skupince zadání shoří, proto doporučuji připravit si nějaké papíry do zásoby, případně žákům poskytnou cvičný papír s předem známým obsahem, na kterém si mohou vyvolání písma vyzkoušet.