Další materiály vhodné (nejen) do výuky chemie

 

Ethene nezlob se

hraci pole

Hrací pole

1. Hra je určena pro 4 hráče.

2. Každý hráč má jednu figurku postavenou na svém startu – startem se rozumí první políčko (tedy H) a barva figurky odpovídá barvě políčka (ne barvě písmene H).

3. Cílem každé figurky je dostat se do „domečku“ (na písmeno H ve své barvě) na druhou stranu hracího pole.

4. Všichni hráči hodí kostkou, komu padne nejvyšší číslo, tak začíná. Další hráči hrají po směru hodinových ručiček.

5. Hráč hodí například číslo 3. Aby mohl popojít o 3 políčka, musí správně odpovědět na otázku, kterou mu čte následující hráč. Pokud odpoví správně, posune se o 3 políčka, pokud ne, zůstane na původním místě.

6. Pokud se hráči dostanou na políčka mezi C-C, ocitnou se v tzv. nebezpečné sigma zóně a hrozí jim vyhození jiným hráčem. Pokud se tak stane, hráč se vrátí na C blíž ke svému startu.

7. Vítězem se stává hráč, který svou figurku nejrychleji dopraví do svého „domečku“.

Otázky (na halogeny; lze vymyslet otázky na kteroukoliv oblast)

Autor: Bc. Tereza Vlčková