Webový portál www.studiumbiochemie.cz vytvořila v roce 2013 Milada Teplá s cílem prezentovat materiály (Studijní texty, flashové animace, powerpointové prezentace, didaktické hry atd. - viz Biochemie - základní kapitoly), které byly určené pro podporu výuky biochemie na středních školách (základní i nadstavbové učivo).

Webová stránka se neustále rozrůstá.

Výukový portál obsahuje pět hlavních odkazů:

 1. Biochemie - základní kapitoly skládá se z 6 hlavních kapitol:
  1. Buňka,
  2. Nukleové kyseliny a proteosyntéza,
  3. Přírodní látky,
  4. Trávení a Metabolismus
  5. Dýchací řetězec
  6. Fotosyntéza.
 2. Biochemie - mezioborová témata předkládá biochemická témata jak z pohledu biologie, tak z pohledu chemie, popř. z pohledu tělesné výchovy a sportu - vznikly tak tyto kapitoly:
  1. Nukleové kyseliny, replikace, transkripce a translace
  2. Trávení,
  3. Dýchací soustava a buněčné dýchání,
  4. Lipidy a biologické membrány,
  5. Buněčná signalizace a
  6. Biochemie a sport.
 3. Organická chemie zde jsou prezentované práce studentů -
  1. isomerie,
  2. hybridizace,
  3. struktura glukosy.
 4. Další materiály - informace o dalších materiálech vhodných do výuky chemie či přírodních látek:
  1. Mobilní aplikace
  2. webové nástroje,
  3. Didaktické hry,
  4. Únikové hry a
  5. Pokusy pro malé děti
 5. DVPP + odkazy (informace o DVPP organizovaného Přírodovědeckou fakultou a další odkazy)

Vzdělávací videa na youtube

Z animací, které bohužel již nelze sputit, vytváříme a nahráváme videa, které jsou dostupné na webovém portálu youtube.com. (uživatel StudiumBiochemie:

https://www.youtube.com/channel/UCRuswRAoC5IcFmFPr_FNgaw

youtube studiumbiochemie

Bohužel, flash player již není dále podporován a animace nelze přehrávat. Z toho důvodu je aktuálně převádíme do HTML5, aby byly problémy s přehráváním flashe odstraněny a animace byly opět funkční. Jelikož je to pro nás nové a vše se teprve učíme, velmi prosíme o trpělivost, děkujeme (informace ze dne 18.1.2021).

 

Autoři výukových textů a studijních materiálů

Milada Teplá
KUDCH, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

 

Ostatní autoři

 1. Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
 2. RNDr. Anna Čermáková (animace Sacharidy a Metabolismus sacharidů)
 3. Mgr. Olga Vostřelová (animace Enzymy, vitaminy a hormony)
 4. Mgr. Vendula Čermáková (Dýchání a dýchací řetězec - mezioborové vztahy)
 5. Mgr. Dominika Andrlová (Pokusy pro nejmenší děti)
 6. Mgr. Diana Mezuliáníková (Biochemie a sport)
 7. Mgr. David Šarboch (Trávení z mezioborového pohledu) - za jeho DP byl katedrou učitelství a didaktiky chemie nominován na cenu děkana pro nejlepší absolventy magisterského studia za vynikající závěrečnou práci
 8. Mgr. Hana Josífková (Lipidy - animace, Organická chemie - cyklizace glukosy) - laureátka ceny děkana pro nejlepší absolventku magisterského studia za vynikající závěrečnou práci
 9. Bc. Radka Kydalová (Únikové hry)
 10. Bc. Věra Andrlíková (Organická chemie - aktivizační metody, Mobilní aplikace)
 11. Mgr. Běla Marie Hrubá (Mobilní aplikace, Organická chemie - stereochemie)
 12. Denisa Chaloupková (Mezioborová témata - Buněčná signalizace)

 

Všechny práce zde zveřejněné vznikaly pod vedením Milady Teplé. Práce byly na PřF UK úspěšně obhájené.

Autor webových stránek

Milada Teplá

Ilustrace

Milada Teplá

Markéta Roštejnská (obrázky buňky a buněčných kompartment; obrázky trávicí soustavy lidského těla a jejích částí)

Kontakt

email: milada.tepla@natur.cuni.cz

Materiály zde uveřejněné mohou být využity ke vzdělávacím účelům, v žádném případě nemohou být dále využívány ke komerčním účelům.

Použitý software

 1. Adobe flash CS3/CS4/CS5/CS6 (action script 2.0 a 3.0)
 2. Adobe animate CC (action script 3.0 a HTML5 Canvas)
 3. Adobe Dreamweaver CS3 (version 9.0)
 4. ACD/ChemSketch (Freeware version 10.00)
 5. MWSnap (freeware version 3.0.0.74)
 6. Microsoft Office Word 2003...
 7. Microsoft Office PowerPoint 2003..

 

 

Datum publikace stránek: 21.11.2013; Poslední aktualizace stránek: 17.10.2022