Biochemie - mezioborová témata

Trávicí soustava a trávení přírodních látek

Slovo úvodem:)

Animace byla vytvořena jako mezioborový materiál, který podporuje mezipředmětové vztahy chemie a biologie.

Hlavním smyslem této výukové animace je zvýšení efektivity výuky tématu trávení v lidském těle na středních školách. S tím souvisí i možnost využití této animace např. při samostudiu žáků. Program je možné využít jak v klasických vyučovacích hodinách, tak v hodinách seminárních.
Hlavní výhodou výukové animace je její mezioborovost – shrnuje poznatky z chemie a biologie týkající se daného tématu. Biologická složka je zde zastoupena zejména anatomií a fyziologií trávicí soustavy, složka chemická je zpracována do animací věnujících se trávení tří základních živin – lipidů, sacharidů a proteinů. Součástí této práce je výukový text, který sleduje jednotlivé dílčí animace a doplňuje informace, které se v nich nacházejí.

Při potřebě delšího času pro sledování zanimovaného děje je možné využít funkcí animačních tlačítek (Stop, Zpět, apod.), která doprovází každou dílčí animaci. Ve výukovém médiu jsou animovány děje probíhající v jednotlivých oddílech trávicí soustavy kromě dvou žláz, které se ovšem na trávení také podílejí. Jsou jimi slinivka břišní a játra. I když mají tyto orgány nezastupitelnou funkci při trávicích procesech, není jim věnována samostatná animace. Hlavním důvodem je fakt, že ani jedna žláza se nepodílí pouze na procesu trávení. Složitost jednotlivých metabolických pochodů, které v játrech probíhají, by vydala na samostatnou výukovou animaci a vytrháváním pár funkcí z kontextu celého orgánu by bylo v rozporu s mezipředmětovým a celistvým charakterem studijních materiálů. Z podobného důvodu bylo upuštěno i od animování dějů ve slinivce břišní. Nicméně procesy podstatné pro trávení jsou v animaci i tak zapracovány. Konkrétně se jedná o animace „Složení pankreatické šťávy“, „Složení žluči“ a částečně i „Emulgace lipidů“ v oddílu „Trávení v dvanáctníku“.

Animace jsou doprovázeny výukovým (studijním) textem, který slouží zejména učitelům, a který shrnuje informace k tématu trávení, jež se vyskytují ve středoškolských a vysokoškolských učebnicích chemie a biologie. Tento text rozhodně nenahrazuje klasické učebnice, má sloužit pouze jako zdroj doplňkových informací.

Při sepisování výukového textu a doprovodného textu k dílčím animacím bylo potřeba zajistit jednotnou terminologii odborných výrazů. V tomto případě bylo přihlédnuto k publikaci Biochemie, chemický pohled na biologický svět:

  • KODÍČEK, M., VALENTOVÁ, O., HYNEK, R. Biochemie, chemický pohled na biologický svět (2. přepracované vydání). Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.

Sami autoři na začátku učebnice komentují ortografii jednotlivých odborných termínů a popisují, jak a proč se rozhodli používat danou terminologii. Pedagog je pro správné pochopení a prezentaci učiva klíčovým prvkem a jeho přítomnost ve vzdělávacím procesu při použití výukové animace je nezbytná.