Biochemie - mezioborová témata

Nukleové kyseliny - slovo úvodem

Hlavním smyslem na těchto stránkách zvěřejněných výukových animací je zvýšení efektivity výuky tématu Nukleové kyseliny na středních školách. S tím souvisí i možnost využití této animace např. při samostudiu žáků. Program je možné využít jak v klasických vyučovacích hodinách, tak v hodinách seminárních. Jednou z výhod vytvořených animací je jejich interdisciplinarita – shrnují poznatky z chemie a biologie týkající se daného tématu. Biologická složka je zde zastoupena zejména popisem a charakteristikami jednotlivých buněčných organel či procesů souvisejícími s metabolismem nukleových kyselin. Složka chemická je zpracována zejména v rámci popisu samotné chemické struktury nukleových kyselin a z toho vyplývajících vlastností (stálost, vznik dvoušroubovic, vznik thyminu u DNA apod.).

K animacím byl sepsán doprovodný studijní text.

*************************************************************************************************************