Biochemie - mezioborová témata

 

Dýchací soustava a buněčné dýchání

Videa:

Trávicí soustava (cesta vzdušného kyslíku do buňky):

Dýchání a dýchací řetězec

Horní cesty dýchací - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Dolní cesty dýchací - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Mechanika dýchání - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Stavba plicních sklípků - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Výměna plynů - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Struktura hemoglobinu - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Tkáně - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Transport kyslíku a oxidu uhličitého - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Kvíz - video, youtube

 

Dýchací řetězec (funkce kyslíku v buňce):

Dýchání a dýchací řetězec

Stavba buňky + Stavba mitochondrie +

Úvod do dýchacího řetězce + sytéza ATP - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Komplexy I až IV, koenzym Q - video, youtube

 

Dýchání a dýchací řetězec

Syntéza ATP - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Komplexní schéma dýchacího řetězce - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Redoxní systémy - video, youtube

Dýchání a dýchací řetězec

Kvíz - video, youtube

Celý playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLvU1fRuTbvStooPi5PGnkk2mTQBgUTjy

dýchací soustava a dýchací řetězec

 

Doprovodné obrázky k animaci: Transport kyslíku a oxidu uhličitého

dýchací soustava a dýchací řetězec

dýchací soustava a dýchací řetězec