Biochemie - mezioborová témata

Lipidy, biologické membrány a transport látek přes membrány

Animace byla vytvořena jako mezioborový materiál, který podporuje mezipředmětové vztahy chemie a biologie.

Didaktické poznámky k animacím ke stažení: zde

Videa:

esterifikace

Esterifikace - video, youtube

vyšší mastné kyseliny

Vyšší mastné kyseliny- video, youtube

sLOZENE_LIPIDY

Struktura složených lipidů - video, youtube

Biologicke_membrany

Biologické membrány- video, youtube

Transport

Membránový transport- video, youtube

 

Informace o výukovám programu:

Výukový program Lipidy byl vytvořen v programu Adobe Animate CC (verze 20.0.2) s podporou programovacího jazyka ActionScript 3.0. Soubor animací mimo jiné obsahuje i obrázky znázorňující strukturu glykolipidu a fosfolipidu. Tyto vzorce byly vytvořeny v programu ChemSketch (verze 12.01).
Výukový program Lipidy objasňuje problematiku související s tématem lipidy a je navržen tak, aby podpořil mezipředmětové vztahy předmětů chemie a biologie. Soubor výukových animací může být využit při výuce na středních školách a gymnáziích, taktéž ho žáci mohou použít jako vzdělávací materiál při samostudiu.
Cílem tohoto výukového programu je zvýšení motivace a zájmu žáků o probírané učivo, které je v tomto případě předkládáno interaktivním dynamickým způsobem. Zároveň je kladen důraz na propojení obou předmětů, tedy chemie a biologie, čímž jsou podpořeny mezipředmětové vztahy. Chemická složka je v animaci zahrnuta především při vysvětlení a znázornění struktury acylglycerolů, vyšších MK, složených lipidů a jiných přírodních látek, dále je zahrnuta v reakci esterifikaci, při objasnění nasycenosti vyšších MK nebo určení konfigurace cis/trans. Biologická složka je zastoupena především při znázornění biologické membrány a membránového transportu, dále při vysvětlení vztahu mezi výživou a nasycenými nebo nenasycenými tuky. Cílem výukového programu je v neposlední řadě i procvičení získaných informací, materiál totiž obsahuje různé úkoly, které žákům mohou sloužit jako zpětná vazba.

Po spuštění výukového programu Lipidy se objeví úvodní domovská strana, která představuje jakýsi rozcestník (viz Obrázek níže). Obsahuje 5 animačních tlačítek (Esterifikace, Vyšší mastné kyseliny, Struktura složených lipidů, Biologické membrány, Membránový transport), která uživatele přesměrují na dané tematické celky. Každý tematický celek se skládá z několika dílčích animací. Domovská strana dále zahrnuje tlačítka s obrázkem žárovky sloužící k přesměrování na jednotlivé úlohy, které se vztahují k dané problematice. Úvodní strana zároveň zahrnuje tlačítko Informace o programu, které uživatele přesměruje na stranu obsahující základní informace o výukovém programu a jeho vzniku, dále jsou zde uvedeny zdroje použitých obrázků.

Každá dílčí animace obsahuje nadpis, časovou osu, několik ovládacích tlačítek, pomocí kterých uživatel s animací manipuluje, a pole s doprovodným textem, který se mění v závislosti na změnách uskutečněných v dané animaci. Některé dílčí animace obsahují navíc vysvětlivky s příslušnými barvami atomů prvků. Rozložení dílčí animace je znázorněno na Obrázku níže.

Lipidy a biologické membrány
Obrázek: Dílčí animace „Nenasycené mastné kyseliny“ a její rozložení: A – nadpis, B – ovládací tlačítka, C – textové pole s doprovodným textem, D – časová osa, E – vysvětlivky

            Výukový program Lipidy je rozdělen do 5 tematických celků. Tyto celky se skládají z několika vnořených dílčích animací, které obsahují 8 ovládacích tlačítek fungujících díky vložené syntaxi programovacího jazyka. Každá animace se spustí po kliknutí na tlačítko Přehrát, uživatel ji může kdykoli zastavit díky tlačítku Pauza. Po skončení dané animace se film automaticky zastaví a uživatel dál rozhodne, kam chce být přesměrován. Jednotlivé funkce tlačítek jsou sepsány v následujícím textu.

a Domů – po kliknutí na tlačítko se uživatel vrátí zpět na domovskou stránku

bOd začátku – po kliknutí na tlačítko se daný celek animací začne přehrávat znovu od začátku       

ddPosun dozadu – po kliknutí na tlačítko přejde uživatel na předchozí dílčí animaci

sPřetočit zpět – po kliknutí na tlačítko se daná animace vrátí na začátek, znovu se spustí kliknutím na tlačítko Přehrát

vPauza – po kliknutí na tlačítko se animace zastaví  

bPřehrát – po kliknutí na tlačítko se animace začne přehrávat

ggPřetočit vpřed – po kliknutí na tlačítko se uživatel dostane na konec dílčí animace

vvvPosun dopředu – po kliknutí na tlačítko přejde uživatel na následující animaci