Biochemie - mezioborová témata

Trávicí soustava a trávení přírodních látek

Videa:

Trávení: úvod

Ústní dutina - souhrn - video, youtube

Trávení

Ústní dutina - složení hamburgeru - video, youtube

Trávení

Ústní dutina - složení slin - video, youtube

Trávení

Ústní dutina - trávení sacharidů - video, youtube

Trávení

Ústní dutina - anatomie - video, youtube

Trávení

Jícen - souhrn (průchod sousta) - video, youtube

Trávení

Jícen - anatomie - video, youtube

Trávení

Žaludek - souhrn (vznik tráveniny) - video, youtube

trávení

Žaludek - složení žaludeční šťávy - video, youtube

Trávení

Žaludek - sekrece HCl - video, youtube

trávení

Žaludek - aktivace pepsinu - video, youtube

trávení

Žaludek - trávení proteinů - video, youtube

trávení

Dvanáctník - souhrn (procesy v dvanáctníku) - video, youtube

trávení

Dvanáctník - složení pankreatické šťávy - video, youtube

trávení

Dvanáctník - složení žluči - video, youtube

trávení

Dvanáctník - emulgace lipidů - video, youtube

trávení

Dvanáctník - trávení lipidů- video, youtube

trávení

Dvanáctník - trávení sacharidů - video, youtube

trávení

Dvanáctník - trávení proteinů - video, youtube

trávení

Tenké střevo - anatomie - video, youtube

<">trávení

Tenké střevo - resorpce monosacharidů - video, youtube

trávení

Tenké střevo - resorpce aminokyselin - video, youtube

trávení

Tenké střevo - resorpce lipidů - video, youtube

trávení

Tlusté střevo - anatomie - video, youtube

trávení

Tlusté střevo - resorpce iontů a vody - video, youtube

Youtube: Celý playlist

Trávení (mezioborově - trávení z pohledu biologie i z pohledu chemie):

 

 

Animace:

html, swf (lze přehrávat jen máte-li nainstalován flash player) /Pracuje se na převodu do nové verze Adobe animate, animace nejspíše nebudou ve vašem prohlížeči funkční/

Samotná animace se skládá z jedné úvodní a dvacetipěti dílčích animací, které jsou uspořádány do skupin podle jednotlivých orgánů trávicí soustavy.

animace trávení

Po zhlédnutí či přeskočení úvodní animace, je možné kliknout na kterýkoli orgán na interaktivním obrázku lidského těla (kromě jater a slinivky břišní – ty nejsou v animacích zpracovány) a nahrát tak dílčí animace vztahující se k danému orgánu. Jednotlivé dílčí animace je poté možné nahrávat kliknutím na příslušné šedé oválné tlačítko.
Každá dílčí animace je doprovázena doplňujícím textem. Posun textu odpovídá logickým změnám situací v samotné animaci. Interaktivního charakteru animace je možné dosáhnout jednak díky animačním tlačítkům „Začátek, Zpět, Přehrávání, Pauza, Vpřed, Konec“, jednak také díky tlačítkům „Text“ a „Skrytý text“, která umožňují odhalovat či zakrývat doprovodný komentář. Dále se v souboru animací nachází dvě, které fungují na podobném principu jako interaktivní obrázek lidského těla. Jsou jimi „Anatomie ústní dutiny“ v oddílu „Ústní dutina“ a „Anatomie jícnu“ v oddílu „Jícen“. Zde je možné klikat na jednotlivé části daných úseků trávicí trubice. Vybraná část se vždy podbarví žlutě a zároveň se k ní objeví doprovodný text, který je také možné skrýt.  

 

Trávicí pochody v každém orgánu jsou vždy zpracovány do několika animací. U každého oddílu (orgánu) je na začátku animace, která shrnuje pochody a děje v daném úseku trávicí soustavy probíhající. Právě tyto úvodní animace mohou být využity při výuce mladších žáků v nižších ročnících. Další animace v daném oddílu postupně rozšiřují animaci úvodní. Většina animací je koncipována mezioborově, tzn. jsou v nich spojovány principy chemické i biologické.