Biochemie - mezioborová témata

Buněčná signalizace - animace

Animace se spustí po kliknutí: Typy_bunecne_signalizace.html

Buněčná signalizace

*************************************************************************************************************

Animace je cílena pro podporu výuky tématu buněčná signalizace, konkrétně na nervovou signalizaci/synaptický přenos a endokrinní signalizaci s rozdílem signální molekuly hydrofilního a lipofilního hormonu. Veškerý obsah je zpracován jak z pohledu středoškolské chemie, tak z pohledu středoškolské biologie. Animace je primárně vytvářena tak, aby byla využitelná na úrovni středoškolského vzdělávání, nicméně některé informace jsou spíše nad rámec této úrovně vzdělávání. Z toho důvodu je vhodné animaci využít spíše na seminárních hodinách.
Animace obsahují doprovodný text, jenž lze zobrazit či naopak skrýt a taktéž mluvený komentář.
Animace byla vytvořena za účelem zvýšit motivaci žáků, zpestřit výuku či usnadnit pochopení zpracovaného tématu.
Výuková animace byla vytvořena v programu Adobe Animate CC jako soubor typu HTML5 Canvas ve velmi vysokém rozlišení 1024 x 768. Interaktivity bylo docíleno vytvořením kódů v programovacím jazyce JavaScriptu (viz dále kapitola 4.2.2.2 a též příloha 1). V animaci se dále nachází vzorce chemických struktur (acetylcholin, kortisol, ATP, GTP, GDP, cAMP a další), které byly primárně vytvořeny v programu ACD/ChemSketch (Freeware Version) 2015.
Výuková animace se skládá ze tří dílčích animací. První animace s názvem Nervová signalizace (synaptický přenos) seznamuje žáky s přenosem signálu (akčního potenciálu a následně neurotransmiteru – acetylcholinu) mezi presynaptickou a postsynaptickou buňkou. Druhá a třetí animace je příkladem endokrinní signalizace, u kterých je signální molekulou hormon. Druhá animace se nazývá Endokrinní signalizace – lipofilní hormon a konkrétně znázorňuje přenos lipofilního hormonu – kortisolu. Třetí animace se nazývá Endokrinní signalizace – hydrofilní hormon a zobrazuje přenos hydrofilního
hormonu - adrenalinu na receptor, který je spřažen s G-proteiny s následnou tvorbou druhých intracelulárních poslů (konkrétně cyklického adenosinmonofosfátu, cAMP). Ke každé dílčí animaci je sepsána stejnojmenná kapitola studijního textu.