Biochemie - základní kapitoly

Genetická informace

Co je nositelem genetické informace?

Při buněčném dělení dochází k přenosu dědičné informace z mateřské buňky do dceřinné (viz Replikace). Tato informace je v každé buňce uložena v podobě genů (nositelů genetické informace), což jsou úseky řetězce molekuly DNA, ve kterých je zakódována kompletní informace o určitém polypeptidovém řetězci (bílkovině). Molekula DNA je pro každého člověka univerzální (s výjimkou jednovaječných dvojčat). Najdeme ji v každé buňce lidského těla. DNA např. určuje jakou barvu očí či vlasů bude mít ten který člověk. Způsobuje to právě ten strukturní gen, jenž je zmíněným úsekem DNA zodpovídající za barvu očí, vlasů popř. za jiné vlastnosti.

Kompletní soubor genetické informace uložené v DNA se nazývá genom.

Informace kódovaná ve struktuře DNA je dána pořadím nukleotidů v řetězci (lineární sekvence nukleotidů v DNA je překládána pomocí genetického kódu do lineární sekvence aminokyselin – viz Transkripce a Translace).