Biochemie - základní kapitoly

Metabolismus: Citrátový cyklus (cyklus kyseliny citronové, Krebsův cyklus)

Kapitoly:

1. Co je acetylkoenzym A?

2. K jakým pochodům dochází v citrátovém cyklu a kde je lokalizován?

3. Jaký je energetický výtěžek citrátového cyklu?

 

1. Co je acetylkoenzym A?

Acetylkoenzym A neboli aktivní kyselina octová, je univerzální metabolit při odbourávání živin (tj. bílkovin, sacharidů a lipidů).

2. K jakým pochodům dochází v citrátovém cyklu a kde je lokalizován?

Cyklus kyseliny citronové (citrátový cyklus, Krebsův cyklus) je označení pro sled reakcí, při nichž se acetylkoenzym A mění na oxid uhličitý za současného uvolnění energie. Cyklus zahajuje oxalacetát, který se v poslední fázi opět regeneruje. Cyklus kyseliny citronové je spřažen s dýchacím řetězcem (viz Dýchací řetězec). Tyto děje probíhají v mitochondriích.

Více též viz Citrátový cyklus (animace/video).

citrátový cyklus
Obr. 1: Cyklus kyseliny citronové.

citrátový cyklus

Obr. 2: Cyklus kyseliny citronové s enzymy.

3. Jaký je energetický výtěžek citrátového cyklu?

Citrátový cyklus probíhá bez přístupu kyslíku a přímým energetickým výtěžkem zprostředkovaným přes molekulu GTP je jedna molekula ATP, dále vznikají tři molekuly NADH a jedna molekula FADH2. Tento cyklus však probíhá pouze ve spojení s dýchacím řetězcem, jehož energetický výtěžek je mnohem vyšší (viz Dýchací řetězec) a probíhá pouze za přítomnosti kyslíku!

Schéma odbourávání
Obr. 3: Schéma odbourávání organických látek v organismu a zisk energie.