Metabolismus -
Citrátový cyklus (cyklus kyseliny citronové, Krebsův cyklus)

 

Výukové materiály ke kapitole Metabolismus

1. Kompletní výukový materiál - prezentace Trávení a metabolismus přírodních látek:

Trávení a metabolismus Prezentace

ve formě powerpointu (bez propojení na flash. animace): zde

ve formě powerpointu s propoj. na flash. animace: zde

2. Výukový materiál - prezentace Citrátový cyklus a dýchací řetězec

ve formě powerpointu: zde

ve formě pdf souboru: zde

3. Výukový materiál - Metabolismus sacharidů (flashová animace):

transkripce

ve formě swf souboru: zde

ve formě exe souboru: zde

ve formě html souboru: zde

4. Dílčí výukové materiály:
(flashové animace ve formátu swf):

ATP (adenosintrifosfát)

Schéma přenosu energie v soustavě ADP-ATP

Podstata biochemických oxidací

NADH

Vznik redukovaného koenzymu NADH + H+

FAD (flavinadenindinukleotid)

Vznik redukovaného koenzymu FADH2

Glykolýza

Odbourávání pyruvátu

Anaerobní odbourávání pyruvátu

Oxidační fosforylace

Koenzym A

Dýchací řetězec (schéma)

Substrátová fosforylace

 

Celkem

Kapitoly:

1. Co je acetylkoenzym A?

2. K jakým pochodům dochází v citrátovém cyklu a kde je lokalizován?

3. Jaký je energetický výtěžek citrátového cyklu?

 

1. Co je acetylkoenzym A?

Acetylkoenzym A neboli aktivní kyselina octová, je univerzální metabolit při odbourávání živin (tj. bílkovin, sacharidů a lipidů).

2. K jakým pochodům dochází v citrátovém cyklu a kde je lokalizován?

Cyklus kyseliny citronové (citrátový cyklus, Krebsův cyklus) je označení pro sled reakcí, při nichž se acetylkoenzym A mění na oxid uhličitý za současného uvolnění energie. Cyklus zahajuje oxalacetát, který se v poslední fázi opět regeneruje. Cyklus kyseliny citronové je spřažen s dýchacím řetězcem (viz Dýchací řetězec). Tyto děje probíhají v mitochondriích.

obr
Obr. 1: Cyklus kyseliny citronové.

3. Jaký je energetický výtěžek citrátového cyklu?

Citrátový cyklus probíhá bez přístupu kyslíku a přímým energetickým výtěžkem zprostředkovaným přes molekulu GTP je jedna molekula ATP, dále vznikají tři molekuly NADH a jedna molekula FADH2. Tento cyklus však probíhá pouze ve spojení s dýchacím řetězcem, jehož energetický výtěžek je mnohem vyšší (viz Dýchací řetězec) a probíhá pouze za přítomnosti kyslíku!


Obr. 2: Schéma odbourávání organických látek v organismu a zisk energie.