Biochemie - základní kapitoly

Prokaryotní buňka

Jaké jsou typické znaky prokaryotní buňky?

Prokaryotní buňka obsahuje minimální množství membrán. Nikdy nevytváří mnohobuněčný organismus, nanejvýš kolonie. U prokaryotních buněk dochází k rychlé výměně látek. Rychlost metabolických dějů je mnohem vyšší než u eukaryotních buněk, což je umožněno tím, že vnitřní prostor není dělen membránami. Prokaryotní buňka se zpravidla rozmnožuje dělením. Tyto organismy mají místo pravého jádra stočenou dvoušroubovici DNA (deoxyribonukleová kyselina) na bílkovinném nosiči. Tato stočená dvoušroubovice se nazývá jaderná hmota (nukleoid), jež je jediným chromosomem. Prokaryotní buňka neobsahuje mitochondrie, chloroplasty ani endoplasmatické retikulum a má oproti eukaryotní buňce rozdílný charakter ribosomu.

Prokaryotní buňka
Obr. 1: Prokaryotní buňka.