Biochemie - základní kapitoly

Použitá literatura

 1. Alberts, B.; Bray, D.; Hopkin, K.; Johnson, A.; Lewis, N.; Raff, M.; Roberts, K.; Walter, P. Essential Cell Biology: An Introduction to Molecular Biology of the Cell; Garland Publishing, Inc.: New York, 1998; pp 840−855.
 2. Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1997.
 3. Alters, S.: Biology – Understanding Life. Mosby-Year Book, Inc.: St. Luis, 1996.
 4. Armstrong, F. B.: Biochemistry (Third edition). United States of America: Oxford University Press, 1989.
 5. Baldwin, E.: Co je biochemie. Praha: Orbis, 1968.
 6. Banýr, J., Beneš, P., Hally, J., Halada, K., Novotný, P., Pospíšil, J.: Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 1999.
 7. Benešová, M., Satrapová, H.: Odmaturuj z chemie. Brno: Didaktis, 2002.
 8. Bloomfield, M. M.: Chemistry and the Living Organism. Canada: John Wiley & Sons, Inc., 1992.
 9. Burnie, D.: Stručná encyklopedie lidského těla (the Consise Encyklopedia of the Human Body). Talentum, 1996.
 10. Cibis, N., Dobler, H. J., Lauer, V., Meyer, R., Schmale, E., Strecker, H.: Člověk. Praha: Scientia, 1996.
 11. Dostál, P., Řeháček, Z., Ducháč, V.: Kapitoly z obecné biologie. Praha: SPN, 1994.
 12. Dundr, M., Klímová, H.: Znáte přírodní látky v biochemii? Praha: Prospektrum, 1998.
 13. Engel-Arieli, S. L.: Jak pracuje lidské tělo. Brno: UNIS, 1995.
 14. Graaff Van De, K. M., Fax, S. I.: Concepts of human anatomy & physiology (fifth edition).The McGraw-Hill Companies, 1999.
 15. Hančová, H., Vlková, M.: Biologie I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999.
 16. Heldt, H. W.; Piechulla, B. Plant Biochemistry, 4th ed.; Elsevier: United States of America, 2011; pp 65−109.
 17. Holum, J. R.: Elements of General and Biological Chemistry. John Wiley & Sons, Inc., 1975.
 18. Hyne, S.: Speciální farmakologie. Díl VI, Hormony a vitaminy. Praha: Karolinum, 2002.
 19. Karlson, P.: Základy biochemie. Praha: Academia, 1981.
 20. Karlson, P., Gerok, W., Gross, W.: Pathobiochemie. Praha: Academia, 1987.
 21. Kolář, K., Kodíček, M., Pospíšil, J.: Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha: SPN, 2000.
 22. Kodíček, M.: Enzymy - stereospecifita. Biochemické pojmy: výkladový slovník Praha: VŠCHT Praha, 2007. URL: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/ebook.html. [online]. [cit. 26.12.2008].
 23. Kotlík, B., Růžičková, K.: Chemie II. V kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997.
 24. Kubišta, V.: Buněčné základy životních dějů. Praha: Scientia, 1998.
 25. Leblová, S., Sofrová, D.: Biochemie fotosynthesy. Praha: skriptum PřF UK, 1982
 26. Löwe, B.: Biochemie. Bamberg: C.C. Buchners Verlag, 1989.
 27. Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. Olomouc: 2000.
 28. McKee, T., McKee, J. R.: Biochemistry: An Introduction (Second Edition). United States of America: The McGraw-Hill Companies, 1999.
 29. Nečas, O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. Jinočany: Nakladateství H&H, 2000
 30. Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997.
 31. Pavlová, L.: Fyziologie rostlin. Praha: skriptum PřF UK, 2005.
 32. Pokorný, P., Hlásná, D.: Chemie 3 – Biochemie pro 2. ročník středních průmyslových škol chemických, potravinářských a střední školy pro pracující. Praha: SNTL, 1983.
 33. Raghavendra, A. S. Photosynthesis: A Comprehensive Treatise; Cambridge University Press: United Kingdom, 2000; pp 87−104.
 34. Sofrová, D., Tichá, M. a kol.: Biochemie – základní kurz.  Praha: skripta UK, 1993.
 35. Vacík, J., Barthová, J., Pacák, J.: Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN, 1999.
 36. Vodrážka, Z.: Biochemie pro studenty středních škol a všechny, které láká tajemství živé přírody. Scientia, 1998a.
 37. Vodrážka, Z. a kol.: Enzymologie. Praha: VŠCHT, 1998b.
 38. Voet, D., Voet, J. G.: Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 39. Voet, D. J.; Voet, J. G. Biochemistry, 4th ed.; John Wiley & Sons, Inc.: United States of America, 2011; pp 901−939.
 40. Voet, D., Voet, J. G., Pratt, Ch. W.: Fundamentals of biochemistry (2. vydání).John Wiley & Sons, Inc., 2006.
 41. Zicháček, V., Jelínek, J.: Biologie pro gymnázia. Olomouc, 1998.
 42. Jak probíhá enzymová reakce? URL: http://www.chesapeake.cz/chemie/download/skripta/biochemie.pdf . [online]. [cit. 26.12.2008].
 43. Katalytické působení enzymů. URL: www.ceskolipska.cz/files/11/enzymologie.doc . [online]. [cit.26.12.2008].

Ilustrace:

 1. Markéta Roštejnská: obrázky buňky a buněčných kompartment; obrázky trávicí soustavy lidského těla a jejích částí.
 2. Markéta Roštejnská: obrázky buňky a buněčných kompartment; obrázky trávicí soustavylidského těla a jejích částí.
 3. Milada Teplá: není-li uveden autor u obrázku, obrázek vytvořila Milada Teplá nejčastěji v animačním programu Adobe flash.