Biochemie - základní kapitoly

Přírodní látky: Vitaminy a minerální látky

Kapitoly:

1. Které látky řadíme mezi vitaminy?

2. Jaké je dávkování vitaminů?

3. Které látky řadíme mezi minerální látky?

 

Vitaminy a minerální látky se někdy označují jako mikroživiny.

1. Které látky řadíme mezi vitaminy?

Vitaminy představují různorodou skupinu organických sloučenin, které jsou pro lidský organismus nezbytné. Tyto látky si není schopen lidský organismus sám připravit, musí je získat ze stravy, a to buď přirozeně, anebo formou potravních doplňků. Jen zřídka je vitamin jedna určitá látka. Většinou se jedná o celou skupinu substancí, které si jsou podobné svou chemickou strukturou a v našem těle mají srovnatelný účinek.

V zásadě rozlišujeme mezi vitaminy rozpustnými ve vodě a v tucích (tab. 1 a 2). Vitaminy rozpustné v tucích se mohou v těle ukládat, zatímco vitaminy rozpustné ve vodě se při zvýšeném množství mohou opět vyloučit močí. Díky této skutečnosti zřídka dochází k situaci, kdy by se nám vitaminů rozpustných v tucích nedostávalo. To ale skrývá nebezpečí otravy z předávkování.

Vzorce vitaminů:

  1. Vitamin B1 - B6
  2. Vitamin H
  3. Vitamin B12
  4. Vitamin C
  5. Vitamin A
  6. Vitamin D
  7. Vitamin E
  8. Vitamin K

Tabulka 1: Zdroje a funkce vitaminů rozpustných v tucích. (citace Burnie)
vitaminy rozpustné v tucích

Tabulka 2: Zdroje a funkce vitaminů rozpustných ve vodě. (citace Burnie)
vitaminy rozpustné ve vodě

2. Jaké je dávkování vitaminů?

Nedostatek vitaminů se projeví charakteristickými příznaky, které se označují jako hypovitaminosa. K nízké dodávce vitaminů dochází při nepřiměřeně nízké spotřebě potravin, u zvýšených nároků organismu a při vrozených metabolických poruchách.

Stav, kdy organismus postrádá určitý vitamin se nazývá avitaminosa.

S nadbytkem vitaminů (hypervitaminosou) se setkáváme u vitaminů rozpustných v tucích, jejichž nadbytek neodchází z těla ven močí, tudíž mohou v organismu vyvolat řadu toxických stavů.

Tab. 3 shrnuje účinky a onemocnění způsobené špatným dávkováním vitaminů.

Tabulka 3: Účinky a onemocnění způsobené špatným dávkováním vitaminů.
Účinky a onemocnění způsobené špatným dávkováním vitaminů

3. Které látky řadíme mezi minerální látky?

K minerálním látkám patří nejrůznější prvky, jako vápník, sodík, železo, jod či fosfor. Tab. 4 shrnuje přehled, hlavní zdroje a nejvýznamnější funkce minerálních látek.

Tabulka 4: Zdroje a funkce minerálních látek. (citace Burnie)
Zdroje a funkce minerálních látek