Biochemie - základní kapitoly

Přírodní látky: výukové materiály

1) Biochemické procesy kolem nás i v nás, rok 2008:

ve formě pdf souboru: zde

f

2) Přírodní látky

prezentace: ppt

Přírodní látky Prezentace

3) Struktura glukosy - prezentace:

 1. Cyklizace glukosy: animace, https://youtu.be/0poTdhyMTqI.
 2. Tvorba Fischerova vzorce: animace, https://youtu.be/4SpfZlA5mvk
 3. alfa- / beta- glukosa - vznik: animace, https://youtu.be/FVloF5S94m8
 4. Prezentace,
 5. Prezentace - didaktické podklady,
 6. Dehydratace glukosy kys. sírovou (mp4)

4) Další výukové materiály:

Dílčí výukové materiály k tématu Sacharidy

 1. Prostorové uspořádání glyceraledhydu
 2. D-glukosa - odvození cyklické formy
 3. L-glukosa - odvození cyklické formy
 4. Sacharidy - estery a glykosidy monosacharidů
 5. Disacharidy
 6. Polysacharidy
 7. Stavební jednotky nukleových kyselin (ribosa a 2-deoxyribosa)
 8. Nukleotid (znázornění N-glykosidové vazby)

Dílčí výukové materiály k tématu Lipidy

 1. Esterifikace
 2. Jednoduché lipidy - acylglyceroly
 3. Jednoduché lipidy - vosky
 4. Složené lipidy - fosfolipidy
 5. Složené lipidy - glykolipidy
 6. Odvozené lipidy - isoprenoidy
 7. Odbozené lipidy - steroidy
 8. Buněčná membrána

Dílčí výukové materiály k tématu Bílkoviny

 1. Obecný vzorec aminokyselin a plošná projekce
 2. Disociace aminokyselin
 3. Přehled aminokyselin
 4. Primární struktura bílkovin
 5. Sekundární struktura bílkovin (α-helix)
 6. Sekundární struktura bílkovin (skládaný list)
 7. Terciární struktura bílkovin
 8. Kvarterní struktura bílkovin

Dílčí výukové materiály k tématu Enzymy

 1. Schématické znázornění reakce katalyzované enzymem
 2. Katalytické působení enzymu (graf)
 3. Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce (grafy)
 4. Reverzibilní inhibice (animace)
 5. Regulace enzymové aktivity (allosterické enzymy a kovalentně modulované enzymy) (animace)

Dílčí výukové materiály k tématu Vitaminy

 1. Vitamin B1 - B6
 2. Vitamin H
 3. Vitamin B12
 4. Vitamin C
 5. Vitamin A
 6. Vitamin D
 7. Vitamin E
 8. Vitamin K