Biochemie - základní kapitoly

Přírodní látky: Hormony

Kapitoly:

1. Co jsou hormony a jaká je jejich funkce?

2. Čím je uskutečňováno látkové (hormonální) řízení?

3. Jaká je chemická struktura hormonů?

4. Jaký je mechanismus účinku hormonů?

5. Které endokrinní žlázy hormony vylučují?

 

Kapitoly:

1. Co jsou hormony a jaká je jejich funkce?

2. Čím je uskutečňováno látkové (hormonální) řízení?

3. Jaká je chemická struktura hormonů?

4. Jaký je mechanismus účinku hormonů?

5. Které endokrinní žlázy hormony vylučují?

 

1. Co jsou hormony?

Hormony jsou vysoce účinné chemické látky, které působí jako chemické signály (nosiče informací). Hormony zajišťují vzájemnou komunikaci mezi buňkami a tkáněmi v mnohobuněčném organismu. Jsou významné svojí regulující (řídící) funkcí. (citace Dundr, Klímová)

Hormony regulují růst, rozmnožování, celkový metabolismus, hospodaření s vodou a jednotlivými ionty. Hormony dále udržují stálost vnitřního prostředí (homeostázu). (citace Hyne)

2. Čím je uskutečňováno látkové (hormonální) řízení?

Hormonální řízení je uskutečňováno prostřednictvím chemických látek: (citace Zicháček, Jelínek)

a) hormonů, které jsou vylučovány do krve žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinními žlázami);

b) neurohormonů, produkovaných neurosekrečními buňkami hypothalamu (část mezimozku);

c) tkáňových hormonů, jež jsou vylučovány z tkání, které slouží primárně jiným účelům.

3. Jaká je chemická struktura hormonů?

Hormony dělíme podle jejich chemické struktury na peptidy a proteiny (např. insulin, glukagon, oxytocin), deriváty aminokyselin (např. adrenalin, thyroxin), hormony steroidní povahy (např. testosteron, estrogen) a oxidy (NO a CO).

4. Jaký je mechanismus účinku hormonů?

Aby mohla buňka na určitý hormon reagovat, musí obsahovat pro tento hormon tzv. receptor. Hormony lipofilní povahy působí na buňky cílových orgánů přímo, tzn. pronikají do buňky a reagují až s receptorem přítomným v cytoplasmě buňky za vzniku hormon-receptorového komplexu, který ovlivňuje syntézu buněčných bílkovin (proteosyntézu). Při nepřímém působení je receptor pro hydrofilní hormon obsažen v cytoplasmatické membráně buňky. Vzniklý hormon-receptorový komplex ovlivňuje propustnost membrány pro určité látky. (citace Zicháček, Jelínek)

5. Které endokrinní žlázy hormony vylučují?

Mezi endokrinní žlázy patří hypofýza (podvěsek mozkový), šišinka, štítná žláza, příštitná tělíska, brzlík, Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní, nadledviny, varlata, a vaječníky. Normální funkci určité endokrinní žlázy označujeme jako eufunkci. Zvýšenou funkci označujeme jako hyperfunkci a sníženou funkci jako hypofunkci.