Biochemie - základní kapitoly

Biochemické struktury a vybrané biochemické děje - animace

Níže uvedené struktury jsou velmi často zpracovány tak, že po najetí myši na např. název vzorcem, název děje, vzorec apod., dochází ke zvýraznění části, která je pro pochopení významu předkládaného biochemického materiálu podstatná (viz např. žluté zvýraznění níže se projeví po najetí kurzoru myši na názvy D-glyceraldehyd či L-glyceraldehyd).

glyceraldehydglyceraldehydglyceraldehyd

Buňka

Biologická membrána, molekula fosfolipidu

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny - stavební jednotky

Nukleové kyseliny - nukleotid

Nukleové kyseliny - komplementarita bází DNA

Nukleové kyseliny - komplementarita bází RNA

Nukleové kyseliny - primární struktura DNA

Nukleové kyseliny - primární struktura RNA

Nukleové kyseliny - sekundární struktura DNA

Nukleové kyseliny - sekundární struktura tRNA

Nukleové kyseliny - aminoacyl-tRNA (vzorec)

Sacharidy

Sacharidy - prostorové uspořádání glyceraldehydu

Sacharidy - D-glukosa - odvození cyklické formy

Sacharidy - L-glukosa - odvození cyklické formy

Sacharidy - disacharidy

Sacharidy - polysacharidy

Sacharidy - estery a glykosidy monosacharidů

Lipidy

Esterifikace

Lipidy jednoduché - acylglyceroly

Lipidy jednoduché - vosky

Lipidy složené - fosfolipidy

Lipidy složené - glykolipidy

Lipidy odvozené - isoprenoidy (terpeny)

Lipidy odvozené - steroidy

Aminokyseliny

Aminokyseliny - obecný vzorec a plošná projekce

Aminokyseliny - disociace

Aminokyseliny přehled

Bílkoviny

Bílkoviny - primární struktura

Bílkoviny - sekundární struktura (skládaný list)

Bílkoviny - sekundární struktura (helix)

Bílkoviny - terciární struktura

Bílkoviny - kvarterní struktura

Porfin a jeho deriváty (vzorce)

Enzymy

Enzym - reakce katalyzovaná enzymem (schéma)

Enzym - katalytické působení enzymu (graf)

Enzym - faktory ovlivňující rychlost chemické reakce (grafy)

Enzym - reverzibilní inhibice (animace)

Enzym - regulace enzymové aktivity - allosterické a kovalentně modulované enzymy (animace)

Vitamíny a minerální látky

Vitamin A (vzorec)

Vitaminy B1-B6 (vzorce)

Vitamin B12 (vzorec)

Vitamin C (vzorec a redukce)

Vitamin D (vzorec a syntéza z provitaminu)

Vitamin E (vzorec)

Vitamin H (vzorec)

Vitamin K (vzorec)

cAMP / AMP / ADP / ATP

Adenosintrifosfát (ATP), adenosindifosfát (ADP) a adenosinmonofosfát (AMP) - vzorce

Adenosinmonofosfát cyklický , cAMP (vzorec)

Koenzymy

Flavinadenindinukleotid, FAD (vzorec)

Flavinadenindinukleotid, FAD (princip redoxní reakce)

Koenzym A, acetylkoenzym A, acylkoenzym A (vzorce)

Nikotinamidadenindinukleotid, NAD+ (vzorec)

Nikotinamidadenindinukleotid, NAD+ (pricip redoxní reakce)

Biochemické děje (schémata)

Biochemické děje - podstata vzniku ATP substrátovou fosforylací (schéma)

Biochemické děje - schéma přenosu energie v soustavě ATP-ADP (schéma)

Biochemické děje - podstata biologických oxidací (schéma)

Biochemické děje - glykolýza (schéma)

Biochemické děje - odbourávání pyruvátu (schéma)

Biochemické děje - oxidační forsforylace (schéma)

Biochemické děje - dýchací řetězec (schéma)

 

Všechny na této stránce uložené animace byly vytvořeny na základě: Klímová H. a kol. Makromolekulární látky a Biochemické děje (folie pro zpětný projektor); Komenium, n.p., Praha; OPOS Karviná