Biochemické struktury a vybrané biochemické děje - animace

Všechny na této stránce uložené animace byly vytvořeny na základě: Klímová H. a kol. Makromolekulární látky a Biochemické děje (folie pro zpětný projektor); Komenium, n.p., Praha; OPOS Karviná

 

 

 

 

Celkem