Biochemie - základní kapitoly

Nukleové kyseliny: výukové materiály

1) Nukleové kyseliny, chromosom, replikace, transkripce, translace

ucelená verze - vše v jedné powerpointové prezentaci: zde

2) Nukleové kyseliny - prezentace:

ve formě powerpointu: ppt

Nukleové kyseliny

3) Chromosom - prezentace:

ve formě powerpointu: ppt

chromosom

4) Replikace - prezentace:

ve formě powerpointu: ppt

replikace

5) Transkripce - prezentace:

ve formě powerpointu: ppt

transkripce

6) Translace - prezentace:

ve formě powerpointu: ppt

translace

7) Nukleové kyseliny a chromosom - test:

ve formě powerpointu: ppt ,ve formě powerpointu: pdf

Nukleové kyseliny a chromosom - test

8) Replikace - test:

ve formě powerpointu: ppt, ve formě powerpointu: pdf

Replikace - test

9) Transkripce - test:

ve formě powerpointu: ppt,ve formě powerpointu: pdf

Transkripce - test

10) Translace - test:

ve formě powerpointu: ppt, ve formě powerpointu: pdf

Translace - test

11) Další materiály

Kompartmenty DNA a RNA

Složení deoxyribonuklotidu a ribonukleotidu

Komplementarita bazí v DNA

Komplementarita bazí v RNA

Primární struktura DNA

Primární struktura RNA

Aminoacyl-tRNA

tRNA - sekundární struktura

Sekundární struktura DNA