Biochemie - základní kapitoly

Metabolismus: výukové materiály

1) Trávení a metabolismus:

Výkladové texty:

 1. Biochemické procesy v lidském těle: ve formě pdf souboru: zde
  Biochemické procesy kolem nás i v nás

Powerpointové prezentace:

 1. Trávení a metabolismus - výkladová prezentace: ve formě prezentace: ppt
  Prezentace Trávení a metabolismus
 2. Metabolismus -test: ve formě: ppt, pdf
  test metabolismus

Výukové animace/videa:

 1. Glykolýza animace/video / https://youtu.be/KgonQ1QT-8U
 2. Glukoneogeneze animace/video / https://youtu.be/oXTgv5auZdk
 3. aktátový nebo alaninový cyklus? (animace/video) / https://youtu.be/5jt9eXKtoBw
 4. Laktátový cyklus(animace/video) / https://youtu.be/vrIrk7W2Vls
 5. alaninový cyklus (animace/video) https://youtu.be/p_oT6dB6hN8.
 6. Citrátový cyklus (animace/video) / https://youtu.be/hQPztwhiYm0

2) Dýchací řetězec

Výkladový text: ve formě pdf souboru: zde
dýchací řetězec pdf

Výukové animace/videa:

 1. Složení rostlinné a živočišné eukaryotní buňky. Viz animace / video
 2. Složení mitochondrie. Viz animace / video
 3. Viz též animace / video - vhodné pro SŠ
 4. Komplex I Viz animace / video
 5. Komplex II Viz animace / video
 6. Komplex III Viz animace / video
 7. Komplex IV Viz animace / video
 8. pH rozdíly a elektrický potenciál v mitochondrii. Viz animace / video
 9. ATP. Viz animace / video
 10. Schéma redoxních potenciálů. Viz animace / video
 11. Kompletní schéma dýchacího řetězce. Viz též animace / video
 12. Kvíz video

Celý playlist Dýchací řetězec zde: https://www.youtube.com/watch?v=55ygWOrav5o&list=PLLvU1fRuTbvT-q6HUlE__-Rm2n65-sK-S

3) Fotosyntéza

Výkladový text: ve formě pdf souboru: zde
fotosyntéza

Výukové animace/videa:

 

 1. Průřez listem. Viz animace / video
 2. Složení mitochondrie a chloroplastu. Viz animace / video
 3. Světlosběrný komplex. Viz animace / video
 4. Reakční centrum fotosystému II. Viz animace / video
 5. Od plastochinonu k plastocyaninu: Viz animace / video
 6. Fotosystem I a NADP-reduktasa. Viz animace / video
 7. pH rozdíly. Viz animace / video
 8. ATP-synthasa. Viz animace / video
 9. Primární fáze fotosyntézy. Viz animace / video
 10. Schéma redoxních potenciálů. Viz animace / video
 11. Cyklický tok elklektronů. Viz animace / video
 12. Calvinův cyklus. Viz animace / video
 13. C4 rostliny. Viz animace / video
 14. Kvíz: video

Celý playlist Fotosyntéza zde: https://www.youtube.com/watch?v=lP17DVasqHY&list=PLLvU1fRuTbvRt3twif_A75v_WqQsTIU6Y

4) Electron Transport Chain

Education materials:

 1. Eukaryotic Cell + Composition of Mitochondria: movie
 2. Introduction to Electron Transport Chain: movie
 3. ATP-synthase: movie
 4. Complexes I, II, III, IV + Scheme: movie
 5. Scheme of Reduction Potencials: movie
 6. Quiz: movie

Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=dfWsjYToIl8&list=PLLvU1fRuTbvSOSTiG14mA4BkvVLDYYAok

5) Photosynthesis

 1. The Description of Photosythetic Cell, Composition of Mitochondria: movie
 2. Plant Pigments: movie
 3. The Reaction Center of Photosystem II: movie
 4. From Plastoquinone to Plastocyanin: movie
 5. Photosystem I and NADP-reductase: movie
 6. pH Differences: movie
 7. ATP-synthase: movie
 8. The Primary Phase of Photosynthesis – scheme (= Introduction to the Photosynthesis): movie
 9. Z-scheme: movie
 10. Cyclic Electron Transfer movie
 11. The Secondary Phase of Photosynthesis - Calvin Cycle: movie
 12. Photorespiration and C4-plants: movie
 13. Quiz: movie

Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=lP17DVasqHY&list=PLLvU1fRuTbvRt3twif_A75v_WqQsTIU6Y

6) Další výukové materiály:

 1. ATP (adenosintrifosfát)
 2. Schéma přenosu energie v soustavě ADP-ATP
 3. Podstata biochemických oxidací
 4. NADH
 5. Vznik redukovaného koenzymu NADH + H+
 6. FAD (flavinadenindinukleotid)
 7. Vznik redukovaného koenzymu FADH2
 8. Glykolýza
 9. Odbourávání pyruvátu
 10. Anaerobní odbourávání pyruvátu
 11. Oxidační fosforylace
 12. Koenzym A
 13. Dýchací řetězec (schéma)
 14. Substrátová fosforylace