Biochemie - základní kapitoly

Metabolismus: výukové materiály

1) Trávení a metabolismus:

Výkladové texty:

 1. Biochemické procesy v lidském těle: ve formě pdf souboru: zde
  Biochemické procesy kolem nás i v nás

Powerpointové prezentace:

 1. Trávení a metabolismus - výkladová prezentace: ve formě prezentace: ppt
  Prezentace Trávení a metabolismus
 2. Metabolismus -test: ve formě: ppt, pdf
  test metabolismus

Výukové animace/videa:

 1. Glykolýza animace/video / https://youtu.be/KgonQ1QT-8U
 2. Glukoneogeneze animace/video / https://youtu.be/oXTgv5auZdk
 3. aktátový nebo alaninový cyklus? (animace/video) / https://youtu.be/5jt9eXKtoBw
 4. Laktátový cyklus(animace/video) / https://youtu.be/vrIrk7W2Vls
 5. alaninový cyklus (animace/video) https://youtu.be/p_oT6dB6hN8.
 6. Citrátový cyklus (animace/video) / https://youtu.be/hQPztwhiYm0

2) Dýchací řetězec

Výkladový text: ve formě pdf souboru: zde
dýchací řetězec pdf

Výukové animace/videa:

Celý playlist Dýchací řetězec zde: https://www.youtube.com/watch?v=55ygWOrav5o&list=PLLvU1fRuTbvT-q6HUlE__-Rm2n65-sK-S

 1. Složení rostlinné a živočišné eukaryotní buňky. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/55ygWOrav5o.
 2. Složení mitochondrie. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/ZHNN_zsaU7M.
 3. Viz též animace / video / youtube: https://youtu.be/68VRa_bS-FU. - vhodné pro SŠ
 4. Komplex I Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/uQ6Rn-SVowA.
 5. Komplex II Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/qjmmZn1bXXU.
 6. Komplex III Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/AWCkKTIItSY.
 7. Komplex IV Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/0OVxGYofkqo.
 8. pH rozdíly a elektrický potenciál v mitochondrii. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/stIvZ2urM4I.
 9. ATP. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/R8-XFLjAziM.
 10. Schéma redoxních potenciálů. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/fWEaic0Pj3Q.
 11. Kompletní schéma dýchacího řetězce. Viz též animace / video / youtube: https://youtu.be/rVc5u2oKoug.
 12. Kvíz video / https://youtu.be/hiV3jYm0w64

3) Fotosyntéza

Výkladový text: ve formě pdf souboru: zde
fotosyntéza

Výukové animace/videa:

Celý playlist Fotosyntéza zde: https://www.youtube.com/watch?v=lP17DVasqHY&list=PLLvU1fRuTbvRt3twif_A75v_WqQsTIU6Y

 1. Průřez listem. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/u6-SIU7vm_w
 2. Složení mitochondrie a chloroplastu. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/ufZ1KjptURY
 3. Světlosběrný komplex. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/tqYNNxtILFQ
 4. Reakční centrum fotosystému II. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/Yh2fzlwYoq8
 5. Od plastochinonu k plastocyaninu: Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/zC6_Y0kO-hk
 6. Fotosystem I a NADP-reduktasa. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/nqCqKeGL7dQ
 7. pH rozdíly. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/42c3ghikzNE
 8. ATP-synthasa. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/lzEW_k9_BZ0
 9. Primární fáze fotosyntézy. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/IDp3zRBP5PM.
 10. Schéma redoxních potenciálů. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/0kRDE7er0Qw
 11. Cyklický tok elklektronů. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/i3WeOw-6ziE.
 12. Calvinův cyklus. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/JD_7QeQErbc.
 13. C4 rostliny. Viz animace / video / youtube: https://youtu.be/LOxqFU97JUw.
 14. Kvíz: video / https://youtu.be/WiXxFEbhSpM

4) Electron Transport Chain

Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=dfWsjYToIl8&list=PLLvU1fRuTbvSOSTiG14mA4BkvVLDYYAok

Education materials:

 1. Eukaryotic Cell + Composition of Mitochondria: movie / https://youtu.be/dfWsjYToIl8
 2. Introduction to Electron Transport Chain: movie / https://youtu.be/VhUNRkY2ZlU
 3. ATP-synthase: movie / https://youtu.be/HC_3nrWdAKI
 4. Complexes I, II, III, IV + Scheme: movie / https://youtu.be/8Q0hJ1nvgbc
 5. Scheme of Reduction Potencials: movie / https://youtu.be/M8w_qOIE86U
 6. Quiz: movie / https://youtu.be/Jn_T4s0yesE

5) Photosynthesis

Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=lP17DVasqHY&list=PLLvU1fRuTbvRt3twif_A75v_WqQsTIU6Y

 1. The Description of Photosythetic Cell, Composition of Mitochondria: movie / https://youtu.be/lP17DVasqHY
 2. Plant Pigments: movie / https://youtu.be/NtuFsDOelHg
 3. The Reaction Center of Photosystem II: movie / https://youtu.be/HmTqdKvkhYY
 4. From Plastoquinone to Plastocyanin: movie / https://youtu.be/LWyStoMTGuI
 5. Photosystem I and NADP-reductase: movie / https://youtu.be/wIHAE1dAdm0
 6. pH Differences: movie / https://youtu.be/D7hY3k6GF7s
 7. ATP-synthase: movie / https://youtu.be/zimqmPL-1g4
 8. The Primary Phase of Photosynthesis – scheme (= Introduction to the Photosynthesis): movie / https://youtu.be/p1DoIAAL20E
 9. Z-scheme: movie / https://youtu.be/5aWFrhUrEBg
 10. Cyclic Electron Transfer movie / https://youtu.be/eRT-3FkqrAE
 11. The Secondary Phase of Photosynthesis - Calvin Cycle: movie / https://youtu.be/b-B4aRgIaUQ
 12. Photorespiration and C4-plants: movie / https://youtu.be/v4TMcYOTQFM
 13. Quiz: movie / https://youtu.be/0kPrAC_QQ2I

6) Další výukové materiály:

 1. ATP (adenosintrifosfát)
 2. Schéma přenosu energie v soustavě ADP-ATP
 3. Podstata biochemických oxidací
 4. NADH
 5. Vznik redukovaného koenzymu NADH + H+
 6. FAD (flavinadenindinukleotid)
 7. Vznik redukovaného koenzymu FADH2
 8. Glykolýza
 9. Odbourávání pyruvátu
 10. Anaerobní odbourávání pyruvátu
 11. Oxidační fosforylace
 12. Koenzym A
 13. Dýchací řetězec (schéma)
 14. Substrátová fosforylace